Nettverk

Oversikt over spesielle interessegrupper og nettverk

Publisert Sist oppdatert

Foto: Getty Images.

Norsk nettverk for ledelsesforskning i barnehagen (NelBa)

Nettverket skal styrke samarbeidet om ledelseforskning i barnehagefeltet. Ledelse på eier, styrer og pedagogisk leder nivå med ulike teoretiske innganger, samt organisasjon.
Koordineringsgruppen består av forskere fra OsloMet, DMMH og USN.

Kontakt: 
Karin Hognestad, Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon (SEBUTI), USN.
Les mer om NelBa her.

Spesielle interessegrupper

Følgende grupper ble etablert på Norsk barnehagekonferanse i Stavanger 16.-17. oktober 2019:

Barnehagepedagogiske diskurser

Historikk, utforsking og nysgjerrighet, samtaler, syn på kunnskap, lek, læring og danning.

Kontakt: 
Liv Ingrid Aske Håberg, Høgskulen i Volda.Fleirkultur

Det fleirkulturelle i barnehagekontekst på ulike nivå som t.d. leiing og personalorientert fokus, haldnigsarbeid, foreldresamarbeid, fleirkulturell praksis og innhald, arena for interkulturelle leik.

Kontakt:
Merete Nornes-Nymark, Høgskulen på Vestlandet. 
Anne Grethe Sønsthagen, Høgskulen på Vestlandet.


Bærekraft

Kontakt: 
Marianne Presthus Heggen, Høgskulen på Vestlandet.

Språk, relasjon, kommunikasjon og samspill (med ekstra metodefokus)

Kontakt:
Ingrid M. Løkken, Universitetet i Stavanger.

Estetiske læreprosesser

Kontakt:
Anne Karin Fotland, Universitetet i Stavanger.


Matematikk i barnehagen

Kontakt: 
Tamsin Meany, Høgskulen på Vestlandet.

Aktuelle lenker:

Workshopserie: Metodologiske spørsmål i forskning om yngre barns matematikklæring

Disputase, Dorota Lembrér, Høgskulen på Vestlandet: Foreldres syn på matematikkundervisningen


Lesing i barnehagen

Lesing i barnehagen skaper rom for estetiske opplevelser og gode samtaler. Ved å prioritere lesing skapes det en kultur for lesing i barnehagen som gleder her og nå – og som også gir verdifulle erfaringer som strekker seg langt utover barnehagealder.

Interessegruppa, som er fag- og metodeuavhengig, bringer sammen forskere som er spesielt interesserte i lesing i barnehagen. Tema som har blitt løftet frem er for eksempel lesefellesskap blant de yngste barnehagebarna, barnehagelæreres praksiser for og holdninger til litteraturformidling, barns erfaringer med lesing hjemme, barns lesing av detaljer i illustrasjoner, ulike lesepraksiser i barnehage og skole, lesing i ulike medier, barns egen tekstskaping, kvalitet i barnelitteratur og barnehagelæreres bruk av strategier for å etablere felles fokus rundt fortellingen og boka.

Vil du være med eller kjenner du noen som kan ha glede og interesse av å delta i gruppa?

Kontakt:
Trude Hoel, Universitetet i Stavanger. 

Foreldresamarbeid

Denne nettverksgruppa har sitt første møte under den kommende barnehageforskningskonferansen i oktober. Målet er å samle barnehageforskere som arbeider med tematikk relatert til samarbeid med foreldre. Dette er en god anledning til å gjøre seg kjent med andre med overlappende forsknings-/interessefelt. Målsettingen er å skape et lavterskel, i utgangspunktet årlig, møtepunkt. Det vil også være mulig å på sikt samarbeide faglig dersom det skulle være ønskelig. Ta gjerne kontakt ved spørsmål/innspill.

Kontakt:
Maria Myrann, Universitetet i Agder.