Hopp til hovedinnhold

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Denne siden inneholder relevant informasjon om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme for universitets- og høgskolesektoren.

Publisert: Endret:

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en viktig samfunnsoppgave hvor alle sektorer har et ansvar. Veilederen retter seg mot aktører i førstelinjen på tvers av sektor og nivå.

Veilederen finner du på Regjeringens nettsider

Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus

Rapporten, av Tore Bjørgo og Ingvild M. Gjelsvik (2015), gir en oversikt over norsk forskning på radikalisering og voldelig ekstremisme, og hvordan prosesser som leder til dette kan motvirkes eller forebygges.

Oversikten tar for seg høyreekstremisme, venstreekstremisme, militant islamisme og fremmedkrigere, samt terrorisme. 

Les rapporten på UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning: Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus.

Lenker til dokumenter som er relevante for forebygging av radikalisering

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) har samlet en rekke dokumenter som er relevant for forebygging av radikalisering:

Ressurser fra Kriminalitetsforebygging.no:

What the Prevent duty means for schools and colleges in England: An analysis of educationalists’ experiences

Rapporten omfatter Further Education Colleges, og dekker ungdom opp til 16-20 år.

Rapporten, fra juli 2017, er utarbeidet av Joel Busher (Centre for Trust, Peace and Social Relations, Coventry University), Tufyal Choudhury (Durham University), Paul Thomas (University of Huddersfield) og Gareth Harris (CTPSR, Coventry University).

What the Prevent duty means for schools and colleges in England: An analysis of educationalists’ experiences

Flere ressurser om radikalisering:

Radikalisering.no Hjelp, råd og kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme (regjeringen).

Utveier.no Kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut. Dette er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kriminalitetsforebygging.no Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) skal formidle kunnskap og kompetanse om kriminalitetsforebygging, være en rådgiver og pådriver, samt inspirere til tverrfaglig samarbeid.

Dembra.no - Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger.

UHR - Migrasjon- og flyktningsituasjon UH-sektoren er opptatt av at flyktninger som har avbrutt sin utdanning i hjemlandet skal få mulighet til å fullføre den her så raskt som mulig. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har opprettet et nettverk for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.