Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Råd for samfunnssikkerhet og beredskap (Beredskapsrådet) skal gi støtte til virksomhetenes arbeid med sikkerhet og beredskap. Universitetet i Stavanger leder sekretariatet.

Publisert Sist oppdatert
Oversiktsbilde over studenter som vrimler i atriet ved kafeen i Arne Rettedals hus
Rådet skal styrke arbeidet med sikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. 

Beredskapsrådet skal styrke arbeidet med sikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Det ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2017.

Hovedmålet er at utdanningsinstitusjonene i Norge opparbeider seg nok kunnskap om sikkerhet og beredskap, slik at de selv kan jobbe med å gjøre universiteter og høyskoler trygge, både for studenter og ansatte.

En viktig oppgave for rådet er å legge til rette for en felles praksis i sektoren, og bidra til erfaringsdeling.

Hvem er med i Beredskapsrådet? Rådet består av medlemmer fra høyere utdanning; offentlige og private utdanningsinstitusjoner, folkehøgskoler, fagskoler, studentsamskipnader og studentorganisasjoner, i tillegg til representanter fra de underliggende direktoratslignende virksomhetene.

Sekretariatet er lagt til Universitetet i Stavanger på grunn av det sterke fagmiljøet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Overordnet mål

Beredskapsrådet skal bidra til å styrke arbeidet med risikostyring, sikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren, og inkluderer både statlige og private utdanningsinstitusjoner.

En prioritert oppgave for rådet er å utvikle og dele kunnskap og beste praksis på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til erfaringsdeling og samordning mellom virksomhetene.

Hva skjer i sektoren?

Meld inn ditt arrangement, og vi tar det med i oversikten!

Digitale arrangement

Kunnskapssektorens årlige sikkerhets- og beredskapskonferanse

Publikasjoner

Aktuelt fra Beredskapsrådet

Kontakt

E-post: post@beredskapsradet.no

Fysisk post: Beredskapsrådet for UH-sektoren, Universitetet i Stavanger, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger

Rådets leder

Roar Nese
Seksjonssjef i HR-avdelingen ved Universitetet i Bergen

Telefon: +47 55 58 87 41

E-post: roar.nese@uib.no

Sekretariatsleder

Marie Røyksund
Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Telefon: +47 51 83 14 74

E-post: marie.royksund@uis.no

Rådssekretær

Ingeborg Nymoen
Seniorrådgiver ved Universitetet i Stavanger

Telefon: +47 51 83 17 32

E-post: ingeborg.nymoen@uis.no