Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet). Universitetet i Stavanger er sekretariat.

Published Endret
Oversiktsbilde over studenter som vrimler i atriet ved kafeen i Arne Rettedals hus
Rådet skal styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. 

Rådet er et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. Siktemålet er at statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette.

En viktig oppgave for rådet er å legge til rette for at det kan utvikle seg en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene.

Rådet skal blant annet bidra til at private virksomheter tilegner seg kunnskap om krav og føringer som er gitt fra myndighetene til de statlige institusjonene. 

Beredskapsrådet består av medlemmer fra høyere offentlige og private utdanningsinstitusjoner, folkehøgskolene, fagskoler, samskipnader og Utdanningsdirektoratet.

Arrangement

Publikasjoner

Om Beredskapsrådet

Mandat, målsetninger, medlemmer med mer.

Mandat

Rådets overordnede mål er å være et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren.

Sikresiden.no

Beredskapsrådet samarbeider med sikresiden.no

sikresiden

Sikresiden.no leverer informasjon og opplæringsressurser for studenter og ansatte i kunnskapssektoren.

Aktuelt fra Beredskapsrådet

Kontakt

E-post: post@beredskapsradet.no

Fysisk post: Beredskapsrådet for UH-sektoren, Universitetet i Stavanger, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger

Rådets leder

Roar Nese
Seksjonssjef i HR-avdelingen ved Universitetet i Bergen

Telefon: +47 55 58 87 41

E-post: roar.nese@uib.no

Sekretariatsleder

Marie Røyksund
Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Telefon: +47 51 83 14 74

E-post: marie.royksund@uis.no

Rådssekretær

Ingeborg Nymoen
Seniorrådgiver ved Universitetet i Stavanger

Telefon: +47 51 83 17 32

E-post: ingeborg.nymoen@uis.no