Hopp til hovedinnhold

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet). Universitetet i Stavanger er sekretariat.

Publisert: Endret:
Oversiktsbilde over studenter som vrimler i atriet ved kafeen i Arne Rettedals hus
Rådet skal styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. 

Rådet er et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. Siktemålet er at statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette.

En viktig oppgave for rådet er å legge til rette for at det kan utvikle seg en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene.

Rådet skal blant annet bidra til at private virksomheter tilegner seg kunnskap om krav og føringer som er gitt fra myndighetene til de statlige institusjonene. 

Beredskapsrådet består av medlemmer fra høyere offentlige og private utdanningsinstitusjoner, folkehøgskolene, fagskoler, samskipnader og Utdanningsdirektoratet.

Beredskapskonferansen 2021

27. april 2021

Se opptak av konferansen her (tekstet versjon)

Temasider

Om Beredskapsrådet

Mandat, målsetninger, medlemmer med mer.

Sikresiden.no

Beredskapsrådet samarbeider med sikresiden.no

sikresiden

Sikresiden.no leverer informasjon og opplæringsressurser for studenter og ansatte i kunnskapssektoren.

Aktuelt fra Beredskapsrådet

Kontakt

Generelle henvendelser

E-post: post@beredskapsradet.no

Fysisk post: Beredskapsrådet for UH-sektoren v/Inghild Marie Mjelva

Universitetet i Stavanger

Postboks 8600 Forus

4036 Stavanger

Besøksadresse: Kontor C-383/C-375, Kjølv Egelands hus, Kristin Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Rådets leder

Gøril Heitmann

Assisterende universitetsdirektør

UiT - Norges arktiske universitet

Telefon: +47 90 79 66 93

E-post: goril.heitmann@uit.no

Faglig sekretariatsleder

Marie Røyksund

Førsteamanuensis

Universitetet i Stavanger

Telefon: +47 458 16 565

E-post: marie.royksund@uis.no

Rådets sekretariat

Inghild Marie Mjelva

Kontorsjef

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Telefon: +47 51 83 29 28 eller +47 95 22 64 22

E-post: inghild.m.mjelva@uis.no