Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Denne siden inneholder relevant informasjon om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme for universitets- og høgskolesektoren.

Publisert Sist oppdatert
Illustrasjon av familie, politi og andre som kan bidra i kampen mot radikalisering

Forslag til tiltak for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i universitets- og høyskolesektoren

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme blant studenter i UH-sektoren har høy prioritet.

Beredskapsrådets veileder inngår som en sentral del av dette arbeidet. Veilederen fins både på norsk og engelsk.

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er en viktig samfunnsoppgave hvor alle sektorer har et ansvar. Veilederen retter seg mot aktører i førstelinjen på tvers av sektor og nivå.

Veilederen finner du på Regjeringens nettsider

PSTs trusselvurdering 2021

Hvert år publiserer Politiets sikkerhetstjeneste oppdaterte trusselvurderinger for Norge.

Vurderingen gis ut i første kvartal hvert år.

Her finner du PSTs trusselvurdering for 2021

Flere ressurser om radikalisering:

Radikalisering.no Hjelp, råd og kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme (regjeringen).

Utveier.no Kunnskapsportal om prosesser inn og veier ut. Dette er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kriminalitetsforebygging.no Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) skal formidle kunnskap og kompetanse om kriminalitetsforebygging, være en rådgiver og pådriver, samt inspirere til tverrfaglig samarbeid.

Dembra.no - Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger.

Sikresiden.no - Sikresiden.no gir opplæring og råd om blant annet forebygging av ekstremisme og hva du kan gjøre dersom du er bekymret eller urolig for noen du kjenner.