Avhandling: Exploring professionals’ perceptions of a districtwide implementation of a CLASS-related intervention

Cecilie Evertsen har i sin avhandling undersøkt hvordan norske fagpersoner i barnehagesektoren opplever det å bruke CLASS (Classroom Assessment Scoring System) som et observasjonsverktøy for samspillskvalitet. Bestillingsnummer: 4809.

Publisert Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Cecilie Evertsen

Tittel

Exploring professionals’ perceptions of a districtwide implementation of a CLASS-related intervention in the Norwegian Early Childhood Education and Care System

Sidetall / år

155 s. / 2024

Bestill
Pris

Kr 360,-

Bestillingsnummer

4809

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Forside av Cecilie Evertsen doktorgradsavhandling
Omslag til doktorgradsavhandlingen.

CLASS er et observasjonsverktøy utviklet for å måle i hvilken grad de voksne gir muligheter for emosjonell og kognitiv utvikling i samspillet. Funnene hennes viser at fagpersonene opplevde at CLASS gir dem en felles faglig plattform som bidrar til økt samarbeid mellom barnehageansatte og fagpersoner i støttetjenestene, særlig PPT. Det var en gjensidig opplevelse av at samarbeid og veiledning ble styrket ved bruk av CLASS – både hos PPT og de ansatte i barnehagene.

Funn fra doktorgraden viser også at de ansatte i barnehagene opplevde økt motivasjon og bevissthet i sitt daglige arbeid. I tillegg ble det opplevd en økt profesjonalisering av pedagogisk praksis i barnehagen samt en generell økt samspillskvalitet mellom ansatte og barn.

Deltakerne i studiene sa at de opplevde at barna undret seg mer, og var tryggere på flere ansatte sammenlignet med før de startet opp det systematiske arbeidet med CLASS. Kunnskapen de ansatte opplevde å ha fått gjennom arbeidet med CLASS, førte til at de ble tryggere på hvordan barn bør stimuleres kognitivt.

Les mer