Avhandling: Higher-Order Thinking in Early Childhood Education and Care: Mediating young children's higher-order thinking skills. The role of mathematics, coding toys and educators

Målet med Enrico Pollarolos avhandling har vært å lære mer om høyere ordens tenkeferdigheter i barnehagen. Bestillingsnummer: 4809.

Publisert Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Enrico Pollarolo

Tittel

Higher-Order Thinking in Early Childhood Education and Care: Mediating young children's higher-order thinking skills. The role of mathematics, coding toys and educators

Sidetall / år

169 s. / 2024

Bestill
Pris

Kr 360,-

Bestillingsnummer

4809

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Forside på Enrico Pollarolos PdH-avhandling
Omslag til doktorgradsavhandlingen.

Det har også vært å kunne tilby et nytt, teoretisk perspektiv som vider en signifikant rolle for matematikk, kodeleker og lærere i rollen som tilretteleggere for høyere mentale funksjoner.

Avhandlingen består av følgende:

Enrico Pollarolo, Ingunn Størksen, Tuula H. Skarstein & Natalia Kucirkova (2023). Children’s critical thinking skills: perceptions of Norwegian early childhood educators. European Early Childhood Education Research Journal, 31:2, 259-271. https://doi.org/10.1080/1350293X.2022.2081349

Enrico Pollarolo, Ingunn Størksen, Tuula H. Skarstein & Natalia Kucirkova (2023). Children’s critical thinking skills: perceptions of Norwegian early childhood educators. European Early Childhood Education Research Journal, 31:2, 259-271. https://doi.org/10.1080/1350293X.2022.2081349

Pollarolo, E., Papavlasopoulou. S., Granone, F., & Reikerås, E. Play with Coding Toys in Early Childhood Education and Care Teachers’ Pedagogical Strategies, Views and Impact on Children's Development. A Systematic Literature Review. Entertainment Computing (accepted 1 February 2024, available online 7 February 2024). https://doi.org/10.1016/j.entcom.2024.100637

Les mer