Baby og barn - lab

Forskningsgruppen har som mål å avdekke de mest fundamentale og grunnleggende representasjonene spedbarn bruker for å begynne å navigere i den sosiale verden rundt seg.

Published Endret

Beskrivelse av formål

Forskningsgruppen har som mål å:

 • a) avdekke de mest fundamentale og grunnleggende representasjonene spedbarn bruker for å begynne å navigere i den sosiale verden rundt seg;
 • b) studere den sosiale utviklingen til barn og unge;
 • c) undersøke hvilken rolle eksekutive funksjoner har for utviklingen hos barn;
 • d) utvikle innovative måter å støtte barn i deres kognitive utvikling og læring; og
 • e) utvikle intervensjoner for å hjelpe barn og unge å mestre vanskelige situasjoner.

Pågående forskning

Hvert medlem tar med sin egen kompetanse og forskningsprosjekter. Dette er en liste over pågående prosjekter:

 • Tidlige røtter til forståelse av ledelse og sosial makt (Margoni)
 • Hvordan barn resonnerer om individuell frihet og sosial likhet (Margoni)
 • Bruk av teknologi i forhold til forebygging og intervensjon av sosial eksklusjon, antisosial atferd, mobbing og nettmobbing (Caravita)
 • Barns forståelse av den moralske verdien av ikke-menneskelige dyr (ten Braak & Margoni)
 • Kontekstens rolle i barns eksekutive funksjon (ten Braak)
 • Utforske effektiviteten av spilling for å redusere mild depresjon hos ungdom (Øverland)
 • Hvordan hjelpe typisk utviklende barn og barn med lærevansker eller funksjonshemminger for å forstå matematikk (Granone)

Nye publikasjoner- et utvalg

Margoni, F., Surian, L. & Baillargeon, R. (2023). The Violation-of-Expectation paradigm: A conceptual overview. Psychological Review, in press.

Link: https://doi.org/10.1037/rev0000450

Nava, F., Margoni, F., Herath, N., & Nava, E. (2023). Age-dependent changes in intuitive and deliberative cooperation. Scientific Reports13, 4457.

Link: https://www.nature.com/articles/s41598-023-31691-9

Belacchi, C., Altoe, G., & Caravita, S. C. (2023). Latent groups and latent traits of participation in bullying via factor mixture analysis: An exploratory study. Social Development32, 152-170.

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/sode.12625

Nag, H., Nærland, T., & Øverland, K. (2023). The Importance of School Leadership Support when Working with Students with Smith-Magenis Syndrome–AQ Methodology Study. International Journal of Disability, Development and Education70, 340-356.

Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1034912X.2021.1888893

Ten Braak, D., Lenes, R., Purpura, D. J., Schmitt, S. A., & Størksen, I. (2022). Why do early mathematics skills predict later mathematics and reading achievement? The role of executive function. Journal of Experimental Child Psychology214, 105306.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096521002241

Granone, F., Stokke, M., Damnotti, S., Chicco, C., & Pollarolo, E. (2022). Mothers’ Perception about Mediated Learning Strategies Used in the Home Environment for Supporting the Transfer Ability in Children with Down Syndrome: An Exploratory Investigation. Disabilities, 2(2), 264-279. https://www.mdpi.com/2673-7272/2/2/19

Gruppemedlemmer

Førsteamanuensis i psykologi
51831992
Institutt for sosialfag - Room A-230 (First floor)
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i psykisk helse
51831339
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis i spesialpedagogikk
51832917
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi
51832943
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning