Biblioteket svarer på dine spørsmål om åpen forskning

Åpen forskning handler om å gi alle som ønsker det tilgang til forskningsresultater. Det er flere måter å gjøre dette på, og universitetsbiblioteket hjelper deg.

Publisert Sist oppdatert

banner om åpen forskning

Det er et klart uttalt ønske (og ofte et krav) fra myndigheter, forskningsfinansiører og offentligheten om en mer åpen forskning, og det er et bredt spenn i forventede effekter av dette. Økt etterprøvbarhet, verdiskapning og innovasjon nevnes ofte, i tillegg til en generell demokratisering av forskning og kunnskap.

Begrepet «åpen forskning» (open science) har mange aspekter, og det er mye du som forsker kan gjøre for å åpne opp forskningen din. Universitetsbiblioteket stiller opp, med flere tjenester:

Åpen publisering

Dette kalles ofte for open access , og har etter hvert blitt et kjent begrep innen forskning. Kort sagt innebærer det at vitenskapelige artikler og andre publikasjoner blir gjort åpent tilgjengelige for alle, og kan leses og lastes ned uten at det koster noe. Hva man ellers har lov til å gjøre med publikasjonene bestemmes av hvilken Creative Commons-lisens det publiseres under.  
 
Det finnes ulike modeller for åpen publisering. UiS er med i en rekke forlagsavtaler som gjør det lettere å publisere åpent (Se under «Forlagsavtaler»). Biblioteket kan hjelpe deg med råd og veiledning dersom du synes dette er utfordrende å finne ut av. Vi bistår også gjerne dersom du trenger hjelp til å velge et godt åpent tidsskrift, eller dersom du lurer på om et tidsskrift du vurderer holder mål (Se under «Unngå røvertidsskrifter»). Det finnes en del tidsskrifter som ikke gjør det, så dette er viktig å være oppmerksom på.
 
Dersom du har publisert i et abonnementstidsskrift og artikkelen ikke er åpent tilgjengelig, kan du laste opp akseptert fagfellevurdert versjon (postprint) av artikkelen din i Cristin. Den vil da bli gjort åpent tilgjengelig i vitenarkivet UiS Brage (eller nytt nasjonalt vitenarkiv).
 
Det bør nevnes at studier viser at artikler som er åpent publisert blir mer sitert enn de som ikke er det.

Publiseringsplattformer på UiS 

Har du en publikasjon du ønsker å gjøre tilgjengelig, eller tenker du på å starte et nytt tidsskrift? Universitetsbiblioteket administrerer plattformene University of Stavanger: Open Journals for publisering av tidsskrifter, og UiS Scholarly Publishing Services for publisering av bøker og skriftserier. Plattformene gjør det enkelt å etablere og publisere åpne tidsskrift og andre publikasjoner, samt konvertere eksisterende tidsskrifter og skriftserier til å bli åpent tilgjengelige.  
 
Alt som legges ut på plattformene får egen DOI (Digital Object Identifier), og blir søkbart i Oria og andre databaser. Ansatte på universitetsbiblioteket hjelper deg gjennom prosessen med å publisere i UiS Scholarly Publishing Services, fra innsending av manuskript til endelig publisering. Vi gir også assistanse til redaksjoner som har tidsskrift på plattformen UiS Open Journals.  Les mer om UiS sine publiseringsplattformer.

Håndtering av forskningsdata

Forskningsdata er informasjon i form av tall, tekst, bilde, lyd eller video som genereres eller oppstår underveis i forskningsprosjekter, med andre ord alle data som samles inn eller brukes i løpet av et forskningsprosjekt. Det er ønskelig at forskningsdata blir gjort tilgjengelige så sant det er mulig, for å øke forskningens synlighet og etterprøvbarhet, og legge til rette for deling og gjenbruk.  
 
Universitetsbiblioteket tilbyr støtte for dette. Vi kan gi råd og veiledning om hvordan du gjør dine data mest mulig FAIR, og forskere ved UiS kan dele sine data i arkivet Dataverse. Her kan alle typer forskningsdata gjøres tilgjengelige, dersom det ikke finnes et fagspesifikt arkiv som kan være mer aktuelt å bruke.  
 
For å få oversikt over hvilke data du skal samle inn, og hvordan du skal håndtere dem, vil du ha stor nytte av å fylle ut en datahåndteringsplan. Den beskriver hvordan forskningsdata skal håndteres gjennom hele forskningsprosjektet. Det forventes at alle forskningsprosjekter som mottar offentlig støtte skal ha en datahåndteringsplan.  
 
Biblioteket kan gi råd og veiledning når du skal fylle ut datahåndteringsplanen din. Vi kan gi tips om gode maler som kan brukes, og se gjennom det du har fylt ut og komme med tilbakemeldinger hvis du har ekstern finansiering og skal sende inn planen til finansiør. Les mer om datahåndteringsplaner og forskningsdata.

Kontakt oss

Vi i biblioteket svarer selvsagt gjerne på alle spørsmål du måtte ha om dette. Vi er også åpne for å komme på besøk til fakulteter, institutt eller forskningsgrupper som trenger hjelp eller informasjon.  

Kontakt oss på e-post dersom du har spørsmål om åpen publisering eller UiS sine publiseringsplattformer. Du kan også henvende deg her dersom du har spørsmål om noen av publiseringsavtalene UiS er en del av. 

Du kan også kontakte oss dersom du har spørsmål om forskningsdata eller datahåndteringsplaner. 

Kontakt også gjerne våre ansatte dersom du har spørsmål om opplasting eller publisering i UiS Brage. 

Kurs i åpen forskning:

Kontakt oss gjerne:

Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger