Databasert debrief etter gjenoppliving av nyfødte

Når et nyfødt barn må gjenopplives etter fødsel, skal objektive data fra hendelsesforløpet samles inn og fremstilles på en tidslinje. Slik kan man lære av hver gjenopplivings-hendelse, med mål om bedre nyfødtbehandling.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet er del av NewbornTime som vil lage nøyaktige tidslinjer fra fødsel til gjenopplivning, ved hjelp av varmekamera, optiske kamera og kunstig intelligens

Mellom tre og fem prosent av nyfødte trenger pustehjelp etter fødsel. Det gjør gjenoppliving av nyfødte til en av de vanligste akuttsituasjoner i et sykehus. Oppstart av gjenopplivingen er tidskritisk, og det er kan være krevende å følge anbefalte retningslinjer.

Prosjektet har nå fått tildelt forskningsmidler fra HelseCampus Stavanger.

Skal utvikle et system for debriefing

Det finnes i dag ingen tidssynkronisert og systematisk datainnsamling fra fødselstidspunkt og hendelsesforløpet under nyfødtgjenoppliving. Det eksisterer heller ikke automatiserte system for å trekke ut, lagre og sammenstille signaldata som barnets hjertefrekvens, oksygenmetning, ventilasjonsdata eller video av hendelsen.

– Vi vil utvikle et system for datadrevet debriefing. Data fra gjenopplivingen skal sammenstilles med andre datakilder, synkronisert i en tidslinje, sier nyfødtoverlege Siren Rettedal, som leder prosjektet NewbornTime Debrief and Simulation – Making Every Newborn Resuscitation a Learning Event.

Siren Rettedal
Overlege i nyfødtmedisin Siren Rettedal.

Kan oppdage behandlingsgap

Dataene vil bli analysert og visualisert på en pedagogisk måte slik at det oppleves nyttig og klinisk relevant. Dermed kan man identifisere nye kvalitetsindikatorer, oppdage behandlingsgap og planlegge målrettet simulering for å bedre behandlingen. Slike løsninger eksisterer ikke i dag. Sammenstilling av store mengder data fra nyfødtgjenopplivinger vil også kunne presenteres som «Trending», der dataene sammenliknes med gjeldende retningslinjer, som kan brukes til kvalitetsforbedring.

– I prosjektet utnytter vi synergien i kobling mellom helse og teknologi innen de strategiske områdene simulering, samhandling og pasientsikkerhet. Prosjektet har sin styrke i partnersamarbeid mellom akademia (UiS), offentlig sektor (SUS), og det private næringsliv (Laerdal Medical og BitYoga) som alle er verdensledende aktører innen signal-bildebehandling, sikkerhet i datasystemer, eller simulering, sier Rettedal.

Del av større prosjekt

NewbornTime Debrief and Simulation er knyttet til prosjektet NewbornTime som vil lage nøyaktige tidslinjer fra fødsel til gjenopplivning, ved hjelp av varmekamera, optiske kamera og kunstig intelligens.

Prosjektet har fått tildelt forskningsmidler fra HelseCampus Stavanger. HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner og samhandling innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Tekst: Benedicte Pentz