Digital hjelp for personer med psykisk lidelse

En app som hjelper personer med alvorlige psykiske lidelser til å håndtere hverdagen, skal nå få en norsk versjon.

Publisert Sist oppdatert

Kvinne med mobiltelefon i bymiljø

Professor Marianne Storm leder prosjektet som omhandler appen PeerTech.

Smarttelefon-appen PeerTech er utviklet av forskere ved Dartmouth College i USA. De har testet ut appen på personer med alvorlige psykiske lidelser og kroniske medisinske tilstander. Resultater fra pilotstudiene i USA viste at deltakerne oppfattet appen som engasjerende, trygg og effektiv. 

– Vårt prosjekt bygger videre på denne forskningen. I tillegg bruker vi resultatene fra et Plogen-prosjekt finansiert av UiS og Validé. Sistnevnte prosjekt har undersøkt hvor brukervennlig den norske målgruppen oppfatter den amerikanske appen, sier professor Marianne Storm ved UiS. Hun leder prosjektet Digital mental health for individuals with serious mental illness.

Prosjektet er ett av fire prosjekt som har fått tildelt forskningsmidler fra HelseCampus Stavanger.

Brukervennlig app

Resultatene viser at deltakerne var positive til innholdet og brukervennligheten til PeerTECH-appen.

– De mente appen kan fungere som et koordineringsverktøy for å styrke helsekompetanse, egenomsorg og for å gi informasjon om hvordan man får tilgang til helsetjenester. Foreløpig er ikke et slikt digitalt verktøy tilgjengelig i kommunale psykiske helsetjenester, sier Storm.

I den amerikanske appen er det 10 læringsmoduler: bedrings- og helsemål; strategier for å oppfylle mål; opplæring om alvorlig psykisk sykdom og somatisk sykdom; betydning av sosial støtte; medikament etterlevelser; utvikle av en plan for å forebygge tilbakefall; mestring av psykiske symptomer; mestring av symptomer på somatisk sykdom; og tilgang til helsetjenester og ta beslutninger.

Kunnskapen fra e-læringsmodulene skal brukes til å utarbeide egne oppgaver eller gjøremål som støtter selvhjelp og påminnelser om for eksempel å ta medisiner. I tillegg kan personen chatte med en likeperson.

Utvikle norsk versjon

Målet med det norske prosjektet er todelt. Først og fremst skal arbeidet fortsette for å ferdigstille en norsk versjon av appen for personer med en alvorlig psykisk lidelse, likepersoner og helsepersonell.

Dernest skal det gjennomføres simulering med den norske PeerTECH-appen for å gi opplæring til sluttbrukerne.

Prosjektet har fått tildelt forskningsmidler fra HelseCampus Stavanger. HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner og samhandling innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Prosjektleder: professor Marianne Storm, PhD (UiS)
Medarbeidere fra UiS: Hilde Marie Hunsbedt Fjellså og Jorunn Nærland
Samarbeidspartnere i USA: Karen L. Fortuna, PhD, Dartmouth College, og Amanda Myers, Brandais University.

Tekst: Benedicte Pentz