Hopp til hovedinnhold

Er populisme ei nødvendig utfordring for demokratiet?

Forskargruppa ønsker å forstå korleis sosio-politiske praksisar og prosessar fungerar i samspill og endrast.

Publisert: Endret:
Fakta
Namn

Populism, anti-gender and democracy

Varigheit

2020-2022

Deltakarar

11

Framveksten av populistisk mobilisering er ei stor utfordring for demokrati, likestilling, miljø og for folkehelsa.

Hande Eslen-Ziya , professor

Om forskargruppa

En mann med lue holder en åpen, brennende avis.
Foto: Unsplash/Anthony Bevilacqua

Dei siste tiåra har vi sett ei spreiing av anti-vitskapleg retorikk, motstand mot feminisme og rettigheitar for LHBTIQ og andre minoritetar, anti-vaksinasjonskampanjar, klimafornekting, anti-globalisering og andre ytringar knytt til ‘populisme’ som politisk praksis. Men kva er eigentleg populisme og kva betyr den populistiske utfordringa for demokratiet?

Forskargruppa "Populism, anti-gender and democracy" vart etablert i 2020. Vi samlar forskarar på tvers av fagområde for å drøfte og studera både høgre- og venstrepopulisme, samt anti-populisme. Kva påverknad og konsekvensar har dette fenomenet for demokratiet?

Målet vårt er å skapa eit kontaktpunkt for dei som forskar på populisme, både for å legga til rette for nyskapande forsking, og for å søka ekstern finansiering for samarbeidande forskingsprosjekt om populistisk politikk.

Forskargruppa arrangerer digitale seminar, "Fringe Talks", der forskarar frå norske og internasjonale forskingsmiljø inviterast til foredrag og diskusjonar med bakgrunn i nyare og pågåande forsking om populisme, polarisering og demokrati.

Du kan lesa meir om prosjektet og om kommande og framtidige Fringe Talks på den engelske sida til forskargruppa. Den finn du ved å velja "engelsk" øvst til høgre på sida, eller ved å klikka her.

Forskargruppa

51832892
Elise Ottesen-Jensen 319
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Professor
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Postdoktor
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51832868
EAL
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis
51831509
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor
51832797
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51831680
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Universitetslektor
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Stipendiat
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Postdoktor
Eksterne partnere

Professor Cheryl Potgieter (Durban University of Technology, Sør-Afrika)