Er populisme ei nødvendig utfordring for demokratiet?

Forskargruppa ønsker å forstå korleis sosio-politiske praksisar og prosessar fungerar i samspill og endrast.

Published Endret
Fakta
Namn

Populism, anti-gender and democracy

Varigheit

2020-2024

Deltakarar

11

Framveksten av populistisk mobilisering er ei stor utfordring for demokrati, likestilling, miljø og for folkehelsa.

Hande Eslen-Ziya , professor

Om forskargruppa

En mann med lue holder en åpen, brennende avis.
Foto: Unsplash/Anthony Bevilacqua

Dei siste tiåra har vi sett ei spreiing av anti-vitskapleg retorikk, motstand mot feminisme og rettigheitar for LHBTIQ og andre minoritetar, anti-vaksinasjonskampanjar, klimafornekting, anti-globalisering og andre ytringar knytt til ‘populisme’ som politisk praksis. Men kva er eigentleg populisme og kva betyr den populistiske utfordringa for demokratiet?

Forskargruppa "Populism, anti-gender and democracy" vart etablert i 2020. Vi samlar forskarar på tvers av fagområde for å drøfte og studera både høgre- og venstrepopulisme, samt anti-populisme. Kva påverknad og konsekvensar har dette fenomenet for demokratiet?

Målet vårt er å skapa eit kontaktpunkt for dei som forskar på populisme, både for å legga til rette for nyskapande forsking, og for å søka ekstern finansiering for samarbeidande forskingsprosjekt om populistisk politikk.

Forskargruppa arrangerer digitale seminar, "Fringe Talks", der forskarar frå norske og internasjonale forskingsmiljø inviterast til foredrag og diskusjonar med bakgrunn i nyare og pågåande forsking om populisme, polarisering og demokrati.

Du kan lesa meir om prosjektet og om kommande og framtidige Fringe Talks på den engelske sida til forskargruppa. Den finn du ved å velja "engelsk" øvst til høgre på sida, eller ved å klikka her.

Kommende arrangement

Forskargruppa

Professor i sosiologi
51832892
Elise Ottesen-Jensen 319
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i statsvitenskap
51831634
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i statsvitenskap
51831647
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
professor i kjønnsforskning
51832868
EAL
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Professor i kjønnsforskning
51831509
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis i statsvitenskap/sosiologi
51832797
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Universitetslektor i kunst og kulturfag
51831680
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Forsker i medievitenskap
51831635
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i statsvitenskap
51831628
EOJ-346
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Postdoktor
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Postdoktor i Gender Studies
51831655
Centre for gender studies
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Stipendiat i kriseledelse og (u)ansvarlig ledelse
51831550
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Ekstern u/utbetaling
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Eksterne partnere

Professor Cheryl Potgieter (Durban University of Technology, Sør-Afrika)