UiS' forskingsgruppe om populisme, anti-kjønn og demokrati er no inne i sitt femte år

Forskingsgruppa har som mål å forstå korleis sosiopolitiske praksisar og prosessar fungerer i samspel og endring.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Namn

Populism, anti-gender and democracy

Varigheit

2020-2026

Deltakarar

12

Den økende populistiske mobiliseringen har betydelige konsekvenser og utgjør en stor utfordring for samfunnet, politikken og forskningen.

Elisabeth Lund Engebretsen , professor og gruppeleiar

Om forskargruppen

Avis som brenner.
Foto: Unsplash/Anthony Bevilacqua

Forskargruppa for populisme, anti-kjønn og demokrati ved Universitetet i Stavanger vart oppretta i 2020 og vart i første omgang leidd av professor i sosiologi Hande Eslen-Ziya dei første fire åra. Frå januar 2024 har professor Elisabeth Lund Engebretsen fra Senter for kjønnsstudier overteke leiinga.

Forskergruppen samler forskere på tvers av ulike disipliner og interesser for å studere og forske på populisme, kjønnsdiskriminerende utviklingstrekk og demokratiske utfordringer i mange samfunn rundt om i verden i dag.

Oppblomstringen av populistisk mobilisering har betydelige implikasjoner og utgjør en stor utfordring for samfunnet, politikken og forskningen. Populismen anses i stor grad å bidra til å undergrave demokratiske normer, for eksempel ved å utnytte splittende retorikk og utfordre prinsipper og politikk for inkludering, toleranse og respekt for minoriteters og kvinners rettigheter. Over hele verden er vi vitne til forsøk på å reversere hardt tilkjempede likestillingsgevinster og true sårbare befolkningsgrupper. Populistiske bevegelser trives også med å undergrave evidensbasert kunnskap og fornuftig debatt ved å appellere til følelser (opprør) og forenklede fortellinger om "fakta". Dette gjør det vanskeligere å ta opp komplekse samfunnsspørsmål på en meningsfull måte, som for eksempel populistisk feilinformasjonstaktikk mot bred vitenskapelig enighet om klimaendringer og kjønnsmangfold.

Derfor haster det med å etablere og opprettholde et samarbeidende og støttende forskningsmiljø for UiS-baserte forskere som arbeider med disse spørsmålene. Målet for denne toårsperioden er å bygge videre på det solide fundamentet som ble etablert i løpet av gruppens første fire år, og fortsette å utforske teoretiske og metodiske tilnærminger på tvers av et bredt spekter av disipliner - inkludert statsvitenskap, sosiologi, media, feminisme, queer- og kjønnsstudier.

Forskergruppens mål er som følger:

  • Etablere og opprettholde en robust plattform for vitenskapelige dialoger om populismeforskning, og fremme muligheter for samarbeid om stipendsøknader.
  • Skape en universitetsomfattende forbindelse for å legge til rette for tverrfaglig forskning innen populisme.
  • Organisere arrangementer som forener forskere som studerer populisme og kjønnsdiskriminerende utviklingstrekk globalt.
  • Fortsette å utvide det internasjonale samarbeidet med forskere og universiteter med sikte på å gjennomføre felles forskningsaktiviteter og formidle forskningsbasert kunnskap til allmennheten, samt samarbeide med sivilsamfunnsorganisasjoner.

Du kan lesa meir om prosjektet på den engelske siden til forskergruppen.

Forskargruppa

Professor i sosiologi
51832892
Elise Ottesen-Jensen 319
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i statsvitenskap
51831634
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i statsvitenskap
51831647
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
professor i kjønnsforskning
51832868
EAL
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
professor i kjønnsforskning
51831509
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetslektor i kunst og kulturfag
51831680
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Oppdragstaker
51831635
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i statsvitenskap
51831628
EOJ-346
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Stipendiat i kriseledelse og (u)ansvarlig ledelse
51831550
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
postdoktor Marie Curie prosjekt
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Postdoktor i kjønnsstudier
51832138
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Postdoktor i populisme og bærekraftig utvikling
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Eksterne partnare

Professor Cheryl Potgieter (Durban University of Technology, Sør-Afrika)

Dr Ramona Dima (Lecturer in Gender Studies, Södertörn University, Sweden)