Forsking i kjemi, miljø og biologiske vitskapar

Våre forskingsgrupper studerer menneske, dyr, planter og miljø på ein tverrfagleg måte.

Publisert Sist oppdatert

Mikroskop på laboratorium

Kjemi er viktig for å forstå liv og miljø på molekylært nivå. Ei meir berekraftig tilnærming for å utvikle kjemikal skreddarsydde for å forbetre helsa og redusere påverknaden på miljøet er nøkkelen.

Biologisk forsking omfattar søket etter forståinga av livet på organisatorisk og cellulært nivå og samspel i heile økosystem. Kjemisk og biologisk forståing av naturlige system er viktig for å forstå kva slags påverknad menneske har på planeten vår.

Miljøteknologi tilbyr teknologiske løysingar for å hjelpa med miljøproblem for ei bærekraftig fremtid. 

Forsking blir utførd på tvers av forskjellige grupper. Nedanfor finn du oversikt over desse gruppene, som lenker til meir informasjon på våre engelske nettsider.

Alle forskargruppene er knytt til Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi.

Forskingsgrupper

Forskingsformidling