Forskning ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Vi er et tverrfaglig universitetsmuseum som forsker på de lange linjene mellom fortid, nåtid og framtid.

Published Endret

Eksternfinansierte forskningsprosjekter

Våre programområder

BEAM

Naturvitenskapelige metoder belyser vår kulturarv.

ARI

Forholdet mellom mennesker og dyr i fortiden.

Frontiers

Fra fangstsamfunn til jordbruk i Nordvest Europa.

Våre forskergrupper

Lurer du på noe?

Kontakt forskningsleder Anja Mansrud på e-post anja.mansrud@uis.no.