Hopp til hovedinnhold

Publikasjonsserier på Arkeologisk museum

Arkeologisk museum har en omfattende publisering som er delt inn i ulike serier. De fleste utgivelser fra museets publiseringsvirksomhet er til salgs i museumsbutikken eller tilgjengelig digitalt. De kan også lånes på vårt bibliotek.

Publisert: Endret:
Am-forlag og redaksjonsutvalg

Spennende publikasjoner om forhistorien

Forlaget ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger er ansvarlig for utgivelsen av publikasjoner i museets tre vitenskapelige serier, AmS-Skrifter, AmS-Varia og AM-Profil. Redaksjonsutvalget er ansvarlige for det faglige innholdet samt klargjøring av manus til publisering.

Tverrøks. Foto: Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Forlaget ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger er ansvarlig for utgivelsen av publikasjoner i museets tre vitenskapelige serier, AmS-Skrifter, AmS-Varia og AM-Profil. Redaksjonsutvalget er ansvarlige for det faglige innholdet samt klargjøring av manus til publisering. 

AmS-Skrifter og AmS-Varia gir publikasjonspoeng på nivå 1 i systemet for forskningsbidrag. AmS-Skrifter skal være på et verdensspråk. AmS-Skrifter og AmS-Varia utgis i trykt versjon, mens AM-Profil skal være digitale. Alle er "Open Access"-serier.  

Forlaget har ansvaret for at utgivelsene følger gjeldende juridiske og publiseringsmessige retningslinjer. Det er laget veiledninger for hvilke faglige og tekniske krav som er satt for at innsendte manuskripter skal kunne publiseres i de ulike seriene.  Redaksjonsutvalget ved AM er ansvarlig for å klargjøre manuskripter til publisering, medlemmene i redaksjonsutvalget skal speile museets tverrfaglige virksomhet.  

Museet gir også ut en rekke småtrykk, disse har formidlingsavdelingen ansvaret for.  

Frá haug ok heiðni er et populærvitenskapelig tidsskrift som utgis av Rogaland Arkeologiske Forening, men redaksjonen sitter på Arkeologisk museum. 

AmS-Skrifter og AmS-Varia gir publikasjonspoeng på nivå 1 i systemet for forskningsbidrag. AmS-Skrifter skal være på et verdensspråk. AmS-Skrifter og AmS-Varia utgis i trykt versjon, mens AM-Profil skal være digitale. Alle er "Open Access"-serier. Forlaget har ansvaret for at utgivelsene følger gjeldende juridiske og publiseringsmessige retningslinjer. Det er laget veiledninger for hvilke faglige og tekniske krav som er satt for at innsendte manuskripter skal kunne publiseres i de ulike seriene.  Redaksjonsutvalget ved AM er ansvarlig for å klargjøre manuskripter til publisering, medlemmene i redaksjonsutvalget skal speile museets tverrfaglige virksomhet.

Kule sider om fortiden

Populærvitenskap

Frá haug ok heiðni

Frá haug ok heiðni er et populærvitenskapelig tidsskrift med artikler som informerer om nye funn, rapporterer fra pågående feltundersøkelser og som redegjør for forskning og utviklingsarbeid ved museet. Også forfattere utenfor museet publiserer i tidsskriftet. Det kommer ut fire nummer hvert år.

ABONNERE PÅ FRÁ HAUG OK HEIÐNI?

Abonnementet koster kr 250,- per år og inkluderer fire nummer. Abonnement kan tegnes ved henvendelse til

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, pb 478, 4002 Stavanger eller ved henvendelse til Anja Kristine Knutsen, tlf. 51 83 11 68 evt. e-post haugokh@uis.no

AmS-Skrifter 

Vitenskapelige monografier og artikkelsamlinger med høy bearbeidingsgrad, utgis på et verdensspråk. Serien ligger på nivå 1 i poengsystemet for forskningsbidrag.

AmS-Skrifter 26

Across the Generations: The Old and the Young in Past Societies. Lillehammer, G and E. Murphy (eds). 2018. (Pdf)

AmS-Skrifter 25

Intentional fire management in the Holocene with emphasis on hunter-gatherers in the Mesolithic in South Norway. Lotte Selsing. 2016

AmS-Skrifter 24

Seen through a millstone. Lotte Selsing (ed.) 2014.

AmS-Skrifter 23

Socialisation. Recent Research on Childhood and Children in the Past. Proceedings from the 2nd International Conference of the Society for the Study of Childhood in the Past in Stavanger, Norway. Lillehammer, Grete (ed.) 2010. (Publikasjonen ligger på UiS Brage)

AmS-Skrifter 22

Roman Period Court Sites in South-Western Norway – A Social Organisation in an International Perspective. Grimm, Oliver 2010. (Pdf)AmS-Skrifter 21

Aeolian activity during the last 9200 calendar years BP along the southwestern coastal rim of Norway. Prøsch-Danielsen, L. & Selsing, L. 2009.AmS-Skrifter 20

Sea level studies along the coast of of southwestern Norway. With emphasise on three short-lived Holocene marine events. Prøsch-Danielsen L. 2006

AmS-Skrifter 19

The Westland cauldrons in Norway. Hauken Å. Dahlin. 2005

AmS-Skrifter 18

Trialectic archaeology : monuments and space in southwest Norway 1700-500 BC. Myhre L. Nordenborg. 2004

AmS-Skrifter 17

Sustaining life. Vessel import to Norway in the first millenium AD. Holand I. 2001.

Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt 

AmS-Skrifter 16

Norwegian Quaternary Botany. Selsing L. (ed). 2000.

Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Skrifter 15

The deforestation patterns and the establishment of the coastal heathland of southwestern Norway. Prøsch-Danielsen, L. & Simonsen, A. 2000

Les publikasjonen på Brage UiS

AmS-Skrifter 14

The Relation between Vessel form and Vessel function. A methodological Study. Juhl, K. 1995

Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Skrifter 13

Død og grav. Gravskikk på Kvassheimfeltet, Hå i Rogaland, SV Norge. Death and Grave. Burial Rituals of the Kvassheim Cemetery, Hå in Rogalabd, SW Norway. LIllehammer, G. 1996

Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt

AmS-Skrifter 12

Artikkelsamling II (Collected Papers II). Solheim-Pedersen, E. (red). 1988

Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Skrifter 11

Artikkelsamling I. (Collected papers I). Næss, J-R. (red.). 1985.

Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt

AmS-Skrifter 10

Bucket-shaped potsa . A West-Norwegian ceramic form. Experiments with production methods. Johansen, E. Kleppe & S. E. Simonsen. 1983.

Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Skrifter 9

Faggrenser brytes. Artikler tilegna Odmund Møllerop 7. desember 1982. Lillehammer, G (red.). 1982

Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Skrifter 8

Tre bygdesamfunn rundt heia. . Befolkniingsmessige, økonomiske og sosiale forhold i Valle, Suldal og Hjelmeland in the periode 1800-1900. Pedersen, E. Solheim. 1982.

Publikasjonen er dessverre ikke tilgjengelig digitalt.

AmS-Varia

Monografier og artikkelsamlinger, i hovedsak innenfor studiet av forholdet mellom mennesker og natur i førreformatorisk tid.

Det er en fordel at artikler henter tema fra den sørvestlige del av Norge. Manuskripter med andre tema og fra andre geografiske områder kan også bli publisert. Manuskripter med en tverrfaglig og/eller teoretisk innfallsvinkel, eller som omfatter eksperimentell virksomhet, vil bli prioritert. Det gjelder også ny kunnskap innenfor museale virksomhetsområder eller museologi, eksempelvis: vern, forskning på innsamlet gjenstandsmateriale i egne samlinger, arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser, feltarbeidsmetodikk, konservering og formidling. Manuskriptene skal være på et høyt vitenskapelig bearbeidingsnivå.

AmS-Varia er poenggivende på nivå 1 i poengsystemet for forskningsbidrag.

AmS-Varia er en "Open Access-serie".

Her finner du de publikasjonene som er digitalt tilgjengelige.

AM-Profil

Publikasjonsserien skal speile virksomheten ved museet på tvers av fag og disipliner. Serien blir ikke fagfellevurdert men publiseres i tråd med museets vedtak om Open Access.

AM-Profil er en «all round»-serie som skal publisere rapporter, museumsfaglige artikler og bøker, lærebøker, konferansebidrag, oppslagsverk, kompendier osv.

Publiserte AM-profil

Undersøkelse under sørtårnet

Arkeologisk museum har, gjennom forskingsområdet «Future Past», fått tillatelse til å gjennomføre to arkeologiske unders...

#UTforsk helleristninger i Rogaland

Ta turen ut og utforsk flotte helleristninger. Arkeologisk museum vil i løpet av våren og sommeren 2021 gi deg turforsla...

Å bevare spora etter livet i fortida, for framtida

Stavanger blir sett på som oljehovudstaden i Noreg. Få veit at byen skjuler eit anna slags ‘svart gull’. Kulturlaga frå ...

Ny utgraving ved og under domkirken

Arkeologisk museum, UiS, har fått løyve frå Riksantikvaren til å gjere to forskingsgravingar i og ved Stavanger domkyrkj...

Gravfunn i Stavanger domkirke

De arkeologiske undersøkelsene av Stavanger domkirke har kommet godt i gang. Arkeologene har så langt funnet langt flere...

Spektakulær utgraving av gravrøyser

Siden april er nærmere 100 gravrøyser er avdekket på Øvre Øksnevad i Klepp kommune av arkeologer fra Arkeologisk museum,...

Steinalderinnvandring fra øst

Tusen år etter at de første menneskene bosatte seg i Sør-Norge, begynte steinaldermenneskene plutselig å lage redskap på...

Dyr som mediator mellom røynda og det forestilte

Forskningsprosjektet ARI - Animals mediating the real and the Imaginary – handler om korleis menneska i fortida forholdt...

Forsking ved Arkeologisk museum

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger er ein tverrfagleg kulturinstitusjon der dei lange linjene mellom forti...

Det var en gang et menneske…

Det er ikke alltid vi på Arkeologisk museum får like god tid til å forberede oss på utgravninger. Noen ganger må vi utfø...

Hvordan jobber en malerikonservator?

På Arkeologisk museum har vi fagfolk som jobber med konservering av kunst og kirkeinventar. Hovedmålet er å bevare det a...

Restaurering av Stavanger domkirke fram mot 2025

Arkeologisk museum, UiS har flere prosjekter på Stavanger domkirke fram mot byjubileet i 2025.

Livet etter Storeggatsunamien

Prosjektet tar utgangspunkt i Storeggatsunamien som fant sted for omtrent 8150 år siden, for belyse hvordan kystsamfunn ...

Leter etter 1000 år gamle siddiser

Under Stavanger domkirke leter arkeologer etter spor av de som bodde her før oss. Ei tann, en bit av ei kiste, en liten ...

Mellomalderliv før og etter døden

Korleis var livet i Rogaland i mellomalderen? Det er mykje som er uutforska når det gjeld mellomalderen i Rogaland. Det ...

Brian fant dolk fra bronsealderen

5 ½ år gamle Brian fant en flott dolk fra bronsealderen da han var på tur med barnehagen ved Stokkalandsvannet i Sandnes...

Myter og mystikk i bronsealderen

I bronsealderen kretsa verda rundt solas gang, og ritualer var ein del av kvardagslivet. Så også for kvinna som vart gra...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...