Framtidsrettet og pedagogisk bruk av AR-teknologi i grunnskolen

I et av prosjektene i Dekom sør arbeider Paolo Scarbocci og Morten Bergsten Njå med ny teknologi og digitale verktøy i barneskoler.

Publisert Sist oppdatert

Ludenso Create er programvaren der elevene designer, mens selve AR-opplevelsen skjer gjennom egne briller med bruk av smarttelefon eller nettbrett.
AR-opplevelsen skjer gjennom egne briller med bruk av smarttelefon eller nettbrett.

Dagens barn og unge vil trenge andre og nye ferdigheter og kompetanser som er relevante for det samfunnet vi lever i nå. Paolo Scarbocci, lektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk og stipendiat ved Læringsmiljøsenteret, Morten Bergsten Njå, deltar i arbeidet der så kallet AR-teknologi og digitale verktøy står i fokus.

AR står for "augmented reality" og kan enkelt sett forklares som at det skjer en sammensmelting av informasjon fra den reelle verden og et digitalt lag med informasjon. Et praktisk eksempel på dette er i Pokemon Go, eller filter i Snapchat eller appen IKEA Place, hvor du kan se IKEA sine møbler i full skala plassert inn i ditt eget hjem.

- I AR-prosjektet har vi vært i klasser fra 4. til 7. trinn på fire skoler i regionen vår, forteller universitetslektor i digitale medier og prosjektleder for Didaktisk digitalt verksted (DDV) Paolo Scarbocci.

Lærerne i prosjektet har først fått en opplæring i et 3D-modelleringsprogram som heter Ludenso Create fra teknologibedriften Ludenso AS i Oslo og har der etter fått en innføring i hvordan AR-teknologi kan brukes i sammenheng med denne programvaren.

Ideen med denne programvaren er at elevene kan utforme sine egne virtuelle objekter og plassere dem inn i faktiske omgivelser, ved å oppleve deres egendesignede objekter i AR-briller.

- Elevene designer i programvaren, mens selve AR-opplevelsen skjer gjennom egne briller med bruk av smarttelefon eller nettbrett. Programvaren gir læreren anledning til å se hva hver enkelt elev konstruerer underveis, slik at elevene sammen kan for eksempel rekonstruere en hel renessanselandsby, og da gå inn og oppleve deres egen landsby med AR-briller, både mens de bygger og når de er ferdige, forteller Paolo Scarbocci.

AR-teknologi er foreløpig en ganske ny teknologi i skolesammenheng og det er derfor interessant å studere i hvilken grad denne teknologien kan brukes allerede i grunnskolen.

En ny undervisningspraksis

-Vi har sett at elevene allerede fra 4. trinn behersker og forstår hvordan denne teknologien fungerer og kan brukes for å løse læringsoppdraget som lærerne gir dem, forteller Paolo Scarbocci.

I Dekom-arbeidet er Paolo og Mortens roller først og fremst på å bringe inn hvordan digitale verktøy kan bidra pedagogisk til å transformere og endre undervisningspraksisen i skolen, slik at det gir elevene gode og varierte læringsopplevelser. Dette er forankret i Fagfornyelsen og de nye læreplanene som kom nå i år. Dette må ses i lys av «Fremtidens kompetanser» og 21st Century Skills, hvor dagens barn og unge vil bruke andre ferdigheter som er relevante for dagens og for fremtidens samfunn.

- Vi stilles alle nå ovenfor omstillinger og komplekse utfordringer, slik som pandemisituasjonen, men også endringer i arbeidsmarkedet, sier Paolo Scarbocci.

Han forteller at arbeidsgruppen i Dekom sør har både fysiske og digitale samlinger med rektorer, skoleledere, IKT-pedagoger og andre ressurslærere som er med på å utforske mulighetene som ligger i teknologien. Sammen prøver de å koble dette til skolefag, trinn og pedagogikk innenfor rammen av Fagfornyelsen og de nye læreplanene. Dette er et partnerskap mellom UiS og skolene i de ulike kommunene hvor alle samarbeider for å lære av hverandre.

- En interessant vekselvirkning

Paolo Scarbocci sier at samarbeidet gir ham og kollegene fra UiS verdifull informasjon om dagens skolevirkelighet.

-Vi får innsikt i praksisfeltet og hva som skjer ute i kommunene. Skolene og kommune får en didaktisk kompetanseutvikling som er med på å endre skolens praksis, altså skjer det en interessant vekselvirkning mellom det som skjer i klasserommene og det som skjer i lærerutdanningen, sier han.

Tekst: Elina Borg Björnström