Har du forslag til forskningsprosjekter om tidlig livsfase med demens?

Demensforeningen Sandnes og Stavanger ønsker mer kunnskap om det å få en demensdiagnose, og om den tidlige livsfasen med demens.

Publisert Sist oppdatert

mann som sitter i en sofa og drikker en kopp te
Image by andreas on Freepik

Forsknings- eller mastergradsprosjekter kan ha ulik innretning til temaet, eksempelvis:

  • Hvordan demensdiagnosen får betydning for sosialt nettverk, venne- og familierelasjoner.
  • Erfaringer knyttet til kontakt og oppfølging fra hjelpeapparatet.
  • Forhold som fremmer og hemmer livskvalitet i den tidlige fasen med demensdiagnose, hva det betyr for den enkelte å få en slik diagnose – og hva som eventuelt endrer seg med diagnosen.

Det er også ønskelig med prosjekter som retter oppmerksomhet på det å være pårørende til personer med demensdiagnose, og hvilken betydning det får i relasjonene og for livskvalitet.

Interessert? Ta kontakt med Nettverk for velferdsforskning som vil sette deg i kontakt med vår kontaktperson i Demensforeningen i Stavanger og Sandnes.