Nettverk for velferdsforskning

Nettverk for velferdsforskning fremmer framtidsrettet og tverrfaglig velferdsforskning gjennom å styrke samarbeidet mellom ulike forskningsmiljøer og aktører på velferdsområdet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Etablert år:

2020

Nettverksleder:

Ingunn T. Ellingsen

Kontakt

E-post

Nettverk for velferdsforskning - et samarbeid mellom ulike aktører velferdsfeltet

Om nettverket

Nettverket ble opprettet etter initiativ fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS, og startet opp 1. januar 2020.

Bilde av campus i solnedgang
Nettverk for velferdsforskning - et samarbeid mellom ulike aktører velferdsfeltet

Velferdsutfordringer er ofte sammensatte og komplekse som gjør at det er behov for tverrfaglige og tverrsektorielle innsatser. Derfor trenger vi kunnskapsutvikling på tvers av fagdisipliner.

En tett kobling til ulike velferdsaktører og forskningsmiljøer er viktig for å avdekke kunnskapsbehov og utvikle gode velferdsforskningsprosjekter som kan gjøre velferdstjenestene bedre rigget til å møte velferdsutfordringer i samfunnet. Nettverket er for forskningsmiljøer, velferdssektorer og organisasjoner med oppgaver knyttet til velferd, og som ønsker tverrfaglig samarbeid om kunnskapsutvikling.

Velferdsforskning kan handle om kunnskap- og tjenesteutvikling på ulike områder som for eksempel barn- og unges oppvekstsvilkår, levekår og utenforskap, arbeidsliv, arbeidsinkludering og helse, utdanning og migrasjon m.m. Det kan også være forskning som gir kunnskap om velferdssektorens organisering, institusjonelle rammer og vilkår, forhold som fremmer og hemmer realisering av velferdspolitikk, og om spenninger, interessekonflikter og makt- og ressursfordeling i samfunnet.

Nettverkets visjon:

Nettverket bidrar til velferdsforskning som utforsker og utfordrer samfunnsmessige betingelser for velferd, og til forskningsinnsats som bygger kunnskap og tverrfaglig kompetanse for et framtidsrettet og bærekraftig velferdssamfunn.

Nettverket har en bred forståelse av velferd, og vil støtte opp under velferdsforskning på tvers av fagområder og disipliner fordi velferdsutfordringer ofte er komplekse og fordrer tverrfaglig og tverrsektoriell innsats.

Ingunn T. Ellingsen , leder for Nettverk for velferdsforskning.

Medlemsinstitusjoner

Nettverk for velferdsforskning består av medlemmer fra universitet, høyskoler, forskningsinstitusjoner og praksisorganisasjoner.

Bilde av stifter og tråder som danner et geometrisk mønster.
Nettverket har en rekke medlemmer fra universitet, høyskoler, forskningsinstitusjoner og praksisorganisasjoner.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiS)
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanoria (UiS)

Det helsevitenskapelige fakultet (UIS)
VID vitenskapelige høgskole
NORCE Norwegian Research Centre

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland
NAV Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland

Stavanger kommune

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rogaland

Demensforeningen i Rogaland

Hva forsker våre medlemmer på?

Norge blir sett på som et land med gode velferdsordninger. Samtidig vet vi at samfunnet vil stå overfor stor velferdsutfordringer i årene fremover.

Bilde av et dokument med oransje markeringer.
Medlemmene forsker på forskjellige emner innen velferd.

For å sikre god velferd i alle deler av befolkningen, er det viktig med en bred forståelse av velferd som kan bygge opp under helhetlige og koordinerte velferdstjenester på tvers av velferdssektoren.

Våre medlemmer forsker på:

  • Migrasjon, mangfold og flerkultur
  • Arbeidsinkludering, marginalisering og fattigdom
  • Barn, unge og familier i kontakt med barnevernet
  • Psykisk helse og livsmestring i barnehage, skole og hverdagsliv
  • Velferdsforvaltning, velferdsteknologi og omsorgsteknologi
  • Velferdspolitikk og samfunn

StipNet Velferd

Et nettverk for phd-kandidater til medlemsinstitusjonene ved Nettverk for velferdsforskning.

Illustrasjon av tegnede mennsker.
StipNet er et nettverk for phd-kandidater til medlemsinstitusjonene ved Nettverk for velferdsforskning.

StipNet er et nettverk for Phd-kandidater som er knyttet til nettverket, på tvers av medlemsinstitusjonene. Nettverket består av

  • Emilie Bryne - Tannhelsetjenestens kompetansesenter, Rogaland

Les mer om StipNet.

Kontaktpersoner

Professor for Nettverk for velferdsforskning
51834237
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Stipendiat i emosjonelt arbeid i velferdsprofesjoner
51831385
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Stipendiat
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Førstekonsulent
51831239
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV

Kunnskapsbehov - Mulige prosjekter for masteroppgaver og FOU-prosjekter fra våre medlemsinstitusjoner

Arrangementer

Se kommende og tidligere arrangementer. Alt fra workshops, seminarer og foredrag arrangerer i regi av nettverket. I tillegg har nettverket en arena for kunnskapsdeling, refleksjon og dialog mellom forskning og praksis om velferdsutfordringer som heter "velferdsuniversitetet".

Mer om velferd

Forskningssamarbeid med Folkehallene skal forhindre utenforskap

Forskere fra Nettverk for velferdsforskning har gjennom sommeren samlet inn data for å kartlegge bruken og betydningen a...

Innvandrarar sitt møte med norsk arbeidsliv

Korleis opplever innvandrarar forholdet mellom integrering og arbeid i møtet med norsk arbeidsliv?

Hvordan kan vi oppdage utsatte barn og unge tidligere?

Tilsyn med kommunale tjenester viser at barn og unge i vanskelige livssituasjoner ikke fikk hjelp og støtte tidlig nok. ...

Hvorfor frykter norsksomaliere barnevernet?

Disputas: Ayan Handulle har forsket på hvordan frykten for barnevernet vokser fram og hvordan den opprettholdes i det no...

«Innvandrerkategorien» påvirker NAVs tjenestetilbud

Noen NAV-saker som involverer innvandrere oppleves av veilederne som så komplekse og uhåndgripelige at de unngås. Andre ...

Korleis blir barn sett og hørt i barnevernet?

Disputas: Korleis blir barn synleggjort i norsk og chilensk barnevernsarbeid? Det har Ida Bruheim Jensen forska på.

Forsking og innovasjon på helse og velferd ved UiS

Vår forsking og innovasjon innanfor medisin, helse og velferd skal bidra til at helsevesenet og velferdstenesta er godt ...

Hva er kjernen i jobbspesialisters støtte?

En ny kunnskapsoppsummering viser at jobbspesialistenes bidrag for å få personer med psykiske utfordringer i jobb kan be...

Doktorgrad om implementeringsprosesser

Gry Cecilie Høiland har undersøkt hvordan man kan forstå avstanden som ofte finnes mellom planlagt implementeringen av b...

Bedriftshelsetjenesten bør ha en aktiv rolle i alkoholforebyggende arbeid

Forskning viser at bedriftshelsetjenesten har et uforløst potensiale for alkoholforebyggende arbeid, men trenger mer kun...

Utvidet individuell jobbstøtte bidro til deltakelse i jobb og utdanning

Med en utvidet modell for individuell jobbstøtte (IPS) kom 63 prosent av personer uten jobb med alvorlig psykiske lidels...

Korleis kan samarbeidet mellom rettsvesenet og velferdstenestene bli betre?

Colab består av ei rekke forskarar som mellom anna utforskar utfordringar knytte til dårleg mental helse blant kriminell...

Professor drømmer om et «velferdsuniversitet»

Den nytilsatte lederen for Nettverk for velferdsforskning jobber nå med å komme i kontakt med forskere som nettverket ka...

Kva kjenneteiknar god velferd?

Samfunnsendringar krev tilpassa velferdstenester og oppdatert kunnskap. Forskarane ved UiS undersøker fleire problemstil...

3-stjerners referanseregion innen aktiv og sunn aldring

Stavangerregionen ble i 2019 tildelt status som 3-stjerners referanseregion i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og su...

PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling

Forskningsmiljøet PARTAKE har fokus på samfunnsdeltakelse som mål og middel til å oppnå helse, mestring, gode tjenester ...

Profesjonelle relasjoner i helse- og velferdsyrker

Den tverrfaglige forskergruppen vil utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i yrker i...

Fra et fremdeles koronafritt hjemmekontor

Stipendiat Marlow er opptatt av både menneskers og dyrs rettigheter, hun er veganer, men akkurat nå er fokuset rettet mo...

Disputas om førebygging av sjukehusinnleggingar ved bruk av velferdsteknologi

Martha Therese Gjestsen har forska på korleis velferdsteknologi kan brukast for å førebygga sjukehusinnleggingar for eld...

Cubansk utvekslingssamarbeid

Eit nytt prosjekt skal bidra til betre kvalitet og meir internasjonalisering på utdanninga i sosialt arbeid. Det skal sk...

- Mange foreldre forstår ikke at barnet er overvektig

Foreldre som bekymrer seg for barnas vekt, tar mer kontroll ved matbordet enn andre foreldre.