Hopp til hovedinnhold

Nettverk for velferdsforskning

Nettverk for velferdsforskning styrker samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og samfunnsaktører, i tillegg til å øke oppmerksomheten rundt velferdsforskning.

Publisert: Endret:
Fakta
Medlemsinstitusjoner

Universitet/høyskolesektor: 4 Forskningsinstitusjoner: 2 Praksisorganisasjoner: 3

logo nettverk for velferdsforskning
Nettverksleder

Ingunn T. Ellingsen

Kontakt

E-post

Det pågår mye spennende velferdsforskning i regionen. Nettverket skal bidra til relasjonsbygging, forskningssamarbeid og kunnskapsutvikling som bygger opp under god og tverrfaglig velferd.

Ingunn T. Ellingsen , leder for Nettverk for velferdsforskning.

Om nettverket

Velferdsutfordringer er ofte sammensatte og komplekse. Derfor trenger vi kunnskapsutvikling på tvers av ulike velferdsområder.

illustrasjonsbilde vannkunst AR hus

En tett kobling til ulike velferdsaktører er også viktig, både for å avdekke kunnskapsbehov, utvikle prosjekter i samarbeid med feltet, og for å implementere ny kunnskap i praksis. Målet er å utvikle kunnskap som kan gjøre velferdstjenestene bedre rigget til å møte morgendagens velferdsutfordringer.

Nettverk for velferdsforskning er et initiativ fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS. Tanken er å samle alle som er interessert i velferdsproblematikk og som ønsker å forske på dette området. Samtidig skal nettverket samarbeide med andre aktører i regionen for at vi sammen skal kunne ta på oss større oppgaver knyttet til velferdsforskning i konkurranse om forskningsmidler.

Gjennom nettverket ønsker vi at forskere som har tematiske krysningspunkt kan komme sammen. Da kan gode ideer og prosjekter utvikles. Vi ønsker at nettverket skal stimulere til nye forskningsprosjekt, og vi ønsker å skape arenaer for både idéutvikling og kunnskapsdeling. Derfor vil vi fremover jobbe med å få på plass tematiske workshops og fagseminarer knyttet til aktuelle velferdstema og problemstillinger.

Her kan du lese Nettverk for velferdsstudiers Årsrapport 2020-2021

Abonner på vårt nyhetsbrev

Følg oss på facebook

Hva forsker våre medlemmer på?

Norge blir sett på som et land med gode velferdsordninger. Samtidig vet vi at samfunnet vil stå overfor stor velferdsutfordringer i årene fremover.

Illustrasjonsbilde vitenskapelig artikkel. Foto: Shutterstock

For å sikre god velferd i alle deler av befolkningen, er det viktig med en bred forståelse av velferd som kan bygge opp under helhetlige og koordinerte velferdstjenester på tvers av velferdssektoren.

Våre medlemmer forsker på:

  • Migrasjon, mangfold og flerkultur
  • Arbeidsinkludering, marginalisering og fattigdom
  • Barn, unge og familier i kontakt med barnevernet
  • Psykisk helse og livsmestring i barnehage, skole og hverdagsliv
  • Velferdsforvaltning, velferdsteknologi og omsorgsteknologi
  • Velferdspolitikk og samfunn

Nyhetsbrev

Her kan du lese og melde deg på vårt nyhetsbrev

Tilknyttede prosjekt

Colab

Samarbeidet mellom rettsvesen og velferdstjenestene.

Qualitech

Teknologi i offentlig omsorg.

Chapar

Medvirkning for sårbare grupper.

CitPro

Hverdag og rettigheter for borgere med nedsatt funksjonsevne og i sårbare situasjoner.

Mavi

Ambisjoner om og faktisk integrering i arbeidsmarkedet blant nyankomne flyktninger i Rogaland.

Kontaktpersoner

Professor
51834237
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Stipendiat
51831385
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag
Førstekonsulent
51831239
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV

Styringsgruppe

konferanse illustrasjon

Om medlemskapet

Nettverket består i dag av 6 medlemsinstitusjoner. Det er et ønske at flere institusjoner vil knytte seg til nettverket. En bred sammensetning kan bringe frem nye og innovative velferdsprosjekter på tvers av medlemsinstitusjoner som tradisjonelt ikke har vært koblet sammen. Det er også mulig for enkeltforskere, forskningsmiljø og ideelle/frivillige organisasjoner å knytte seg til nettverket.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mer om velferd

Hvorfor frykter norsksomaliere barnevernet?

Disputas: Ayan Handulle har forsket på hvordan frykten for barnevernet vokser fram og hvordan den opprettholdes i det no...

«Innvandrerkategorien» påvirker NAVs tjenestetilbud

Noen NAV-saker som involverer innvandrere oppleves av veilederne som så komplekse og uhåndgripelige at de unngås. Andre ...

Velferdsforskningsseminar: Prosjektutvikling, forskningsdesign og søknadsutforming

Fredag 10. september 2021 kl. 09.00–13.00, Zoom. Nettverk for velferdsforskning inviterer til seminaret "Prosjektutvikli...

Korleis blir barn sett og hørt i barnevernet?

Disputas: Korleis blir barn synleggjort i norsk og chilensk barnevernsarbeid? Det har Ida Bruheim Jensen forska på.

Forsking på helse og velferd ved UiS

Vår forsking innanfor medisin, helse og velferd skal bidra til at helsevesenet og velferdstenesta er godt rusta til å mø...

RTW-Leadership project - om ledelse og sykefravær

Et prosjekt om ledelse og sykefravær

NowWhat2? - revurdering av sykefraværsoppfølging

Prosjektet vil kombinere helsetjenesteforskning og helseforskning for å avdekke ny innsikt i effekten bedre tjenester ha...

Hva nå? – oppfølging av langtidssykmeldte

En ny oppfølgingsmodell for langtidssykmeldte utvikles og testes.

Hva er kjernen i jobbspesialisters støtte?

En ny kunnskapsoppsummering viser at jobbspesialistenes bidrag for å få personer med psykiske utfordringer i jobb kan be...

Doktorgrad om implementeringsprosesser

Gry Cecilie Høiland har undersøkt hvordan man kan forstå avstanden som ofte finnes mellom planlagt implementeringen av b...

Bedriftshelsetjenesten bør ha en aktiv rolle i alkoholforebyggende arbeid

Forskning viser at bedriftshelsetjenesten har et uforløst potensiale for alkoholforebyggende arbeid, men trenger mer kun...

Utvidet individuell jobbstøtte bidro til deltakelse i jobb og utdanning

Med en utvidet modell for individuell jobbstøtte (IPS) kom 63 prosent av personer uten jobb med alvorlig psykiske lidels...

Korleis kan samarbeidet mellom rettsvesenet og velferdstenestene bli betre?

Colab består av ei rekke forskarar som mellom anna utforskar utfordringar knytte til dårleg mental helse blant kriminell...

Professor drømmer om et «velferdsuniversitet»

Den nytilsatte lederen for Nettverk for velferdsforskning jobber nå med å komme i kontakt med forskere som nettverket ka...

Kva kjenneteiknar god velferd?

Samfunnsendringar krev tilpassa velferdstenester og oppdatert kunnskap. Forskarane ved UiS undersøker fleire problemstil...

3-stjerners referanseregion innen aktiv og sunn aldring

Stavangerregionen ble i 2019 tildelt status som 3-stjerners referanseregion i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og su...

Sosial innovasjon og samskaping

Gjennom boka «Samskaping: sosial innovasjon for helse og velferd» belysar forskarar innan ulike fagfelt behovet for inno...

PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling

Forskningsmiljøet PARTAKE har fokus på samfunnsdeltakelse som mål og middel til å oppnå helse, mestring, gode tjenester ...

Profesjonelle relasjoner i helse- og velferdsyrker

Den tverrfaglige forskergruppen vil utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i yrker i...

Fra et fremdeles koronafritt hjemmekontor

Stipendiat Marlow er opptatt av både menneskers og dyrs rettigheter, hun er veganer, men akkurat nå er fokuset rettet mo...

Disputas om førebygging av sjukehusinnleggingar ved bruk av velferdsteknologi

Martha Therese Gjestsen har forska på korleis velferdsteknologi kan brukast for å førebygga sjukehusinnleggingar for eld...

Cubansk utvekslingssamarbeid

Eit nytt prosjekt skal bidra til betre kvalitet og meir internasjonalisering på utdanninga i sosialt arbeid. Det skal sk...

- Mange foreldre forstår ikke at barnet er overvektig

Foreldre som bekymrer seg for barnas vekt, tar mer kontroll ved matbordet enn andre foreldre.