Interne serier fra UiS

UiS gir ut to interne skriftserier: Rapporter fra Universitetet i Stavanger og Notater fra Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

I de interne skriftseriene fra UiS har universitetets ansatte anledning til å publisere egne FoU-arbeider av faglig og vitenskapelig kvalitet. Skriftseriene er universitetets eiendom.

Universitetet i Stavanger gir ut disse skriftseriene:

Forfatteren legger manus fram til faglig godkjenning. Faglig godkjenningsinstans er instituttleder ved det enkelte institutt, eller den som instituttlederen gir slik myndighet (for eksempel et redaksjonsutvalg).  

Dersom publikasjonen inneholder forskningsdata generert som en del av forskningsprosjektet anbefales det sterkt at disse tilgjengeliggjøres. Data lastes opp i arkivet DataverseNO eller et fagspesifikt arkiv. Universitetsbiblioteket kan hjelpe med dette

Publikasjonen blir gitt lisensen CC-BY dersom ikke annet er avtalt.

Manus skal leveres til Universitetsbiblioteket i Stavanger i henhold til følgende spesifikasjoner:

  • Som vedlegg til e-post i pdf-format. Hvis du ønsker å bruke andre tekstformat må det avtales særskilt med biblioteket.
  • Konsekvent bruk av stiler (maler), slik at alle deler av dokumentet er formatert med stiler fra Word.
  • Angivelse av tittel og navn på forfatter(e).
  • Referanser og litteraturliste skal være satt opp på en korrekt og konsekvent måte. Universitetsbiblioteket kan hjelpe med dette dersom det er usikkerhet. 
  • Ved bruk av illustrasjoner og eventuelt annet materiale som ikke er produsert av forfatteren skal opphavsrettslige forhold være avklart, og dokumentasjon på dette skal følge manus.
  • Tildeling av ISBN- og ISSN-nummer.
  • Føring av listene for ISBN/ISSN.
  • Publisering i UiS Scholarly Publishing Services. Dette vil generere en DOI for publikasjonen, og gjøre den søkbar i bibliotekets katalog Oria. 
  • Utarbeiding av forside i henhold til universitets grafiske profil, øvrige omslagssider og tittelside.
  • Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket og UiS sitt arkiv

Ta kontakt:

Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger