Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har Petroleumstilsynet forandret hva de legger i risiko-begrepet. Tidligere definerte man risiko som produktet av sannsynlighet og konsekvenser av en hendelse, men nå er definisjonen: «Med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet.» Dermed ligger usikkerhet som en kjernekomponent i risikobegrepet. Forandringen får betydning for både hva som må legges i olje- og gassbransjens risikovurderinger, og hvordan risiko forvaltes i andre organisasjoner. Også i andre bransjer, internasjonale standarder og vitenskapelige fagmiljø har man de siste åra hatt satt søkelyset på på usikkerhet i risikobegrepet. 

RISKY-prosjektet ledes av NTNU Samfunnsforskning, og forskningspartnere er Universitetet i Stavanger, NTNU, SINTEF Digital og det australske universitetet RMIT. Prosjektet varer fra 2021 til 2024. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Petromax. Ole Andreas Engen leder UiS gruppen i prosjektet.

Målet er å forbedre risikoregulering og risikohåndtering, gjennom å: 

  • Undersøke hvordan den generelle risikoforståelsen har utviklet seg, og hvordan det har ført til den fundamentale endringen i risikobegrepet. 
  • Undersøke hvordan risikokonseptet har blitt iverksatt og videre utviklet i olje- og gasselskap, regulering, kontroller og granskning i Norge. 
  • Undersøke hvordan norsk petroleumsbransjes skifte i risikodefinisjon, tolkning og implementering har vært i forhold til andre land og bransjer. 

Deltagere ved UiS

Professor i samfunnssikkerhet
51831858
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831474
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i risikostyring
51831908
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis II i samfunnssikkerhet
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet
51834594
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet
51831506
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging