Korleis kan samarbeidet mellom rettsvesenet og velferdstenestene bli betre?

Colab består av ei rekke forskarar som mellom anna utforskar utfordringar knytte til dårleg mental helse blant kriminelle og fengselsinnsette. Den mentale helsa er noko som påverkar sosial sikkerheit og risikoen for nye lovbrot.

Published Endret
Fakta
Namn

COLAB: Collaboration within Criminal Justice Services

Ekstern finansiering

EU Horizon 2020 MSCA RISE-project (734536)

Forskarar

30

Varigheit

2017-2022

Partnarar

10 institusjonar fordelt på 7 europeiske land

Talet på prosjekt

18

Partnarskap mellom akademia og praksis er avgjerande for å utvikla sosiale innovasjoner som tener dei mest sårbare i samfunnet. Colab er eit slikt partnarskap.

Professor Sarah Hean , leiar og koordinator for Colab

Om Colab

En ung mann kledd i jeans og svart genser går langs en vegg.
Photo: Unsplash/Toni Hukkanen

Forskingsprosjektet er eit europeisk forskarsamarbeid som undersøker samarbeidet mellom helse- og velferdstenester på tvers av ulike etatar. I tillegg ser det på kva innverknad strafferettsvesenet har på dei innsettes helse, velvære og sjansar for å bli verande lovlydige etter soning.

Prosjektet ser òg på korleis det kan bli betre tilrettelagt for tverretatlig samarbeid og utveksling av lærdom. Ein arbeider med innovasjon, samarbeid og organisatorisk læring som blir tilrettelagt i skjeringspunktet mellom organisasjonar som støttar rehabilitering av innsette.

Forskingsprosjektet er finansiert av EU-kommisjonens Horizon 2020 MSCA RISE-program. Du kan lesa meir om Colab og dei mange prosjekta forskarane jobbar med på den engelske sida til forskargruppa. Den finn du ved å velja "engelsk" øvst til høgre på sida.

Colab sine medlemmer på UiS

Professor i sosialt arbeid
51834137
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor Emerita
51834238
Det helsevitenskapelige fakultet
Ekstern uten utbetaling
51832946
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førstelektor i rettsvitenskap
51834259
Kjell Arholmshus. 2. etg
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Professor i sosialpedagogikk
51832413
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Ekstern uten utbetaling
51833141
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Rådgiver
51834524
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS
Postdoktor
51831320
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag