Når teknologien tapper – digitalt stress i arbeidslivet er en helseutfordring

Ettersom teknologien blir mer vanlig på jobb, står ansatte overfor flere utfordringer. Noen ganger føler de seg overveldet og stresset av alt det digitale. Dette kan føre til at de blir utmattet, engstelige, og mindre produktive. Det er viktig å forstå dette problemet bedre og finne måter å håndtere det på.

Publisert Sist oppdatert
tastaturet av en laptop og to hender som er i ferd med å skrive
Aleksandra Sevic ønsker å forstå og vurdere virkningen av digitalt stress på voksne.

Digitalisering i arbeidslivet har forandret hvordan vi jobber, og hvilke verktøy vi bruker. Selv om dette har flere positive effekter, har det også ført til nye utfordringer, som vi kaller digitalt stress.

Utstrakt bruk av digitale verktøy på jobb kan gjøre at ansatte føler seg presset. Dette kan påvirke både arbeidsmiljøet, helsen og trivselen deres negativt. Blant de største utfordringene er å skille mellom jobb og privatliv, å skulle stadig håndtere og oppdatere seg på mange forskjellige og komplekse systemer, å sortere gjennom overveldende mengder av informasjon, forstyrrelser og å være tilgjengelig hele tiden.

Tidligere forskning viser at digitalt stress over tid kan føre til dårligere helse og mindre produktivitet. Det er mange måter teknologi på arbeidsplassen kan skape stress. Derfor er det viktig å forstå de negative sidene av digital teknologi på jobben, slik at vi kan redusere belastningen på ansatte og bevare helsen, balansen mellom jobb og privatliv, og opprettholde produktivitet.

For å gjøre dette trenger vi gode verktøy som kan måle ulike kilder til digitalt stress på jobben. Forskere ved Universitetet i Stavanger har derfor tilpasset et slikt verktøy til en norsk kontekst. Denne forskningen kan være relevant for psykologer, ledere og andre som jobber med ansattes helse og trivsel, og ønsker å skape et sunt og godt arbeidsmiljø.

Ph.d.-stipendiat

Doktorgradsstipendiat i arbeidshelse og samfunnsdeltagelse
51832864
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse