Ny rettighetsstrategi gir forskerne større rettigheter

Universitetet i Stavanger har vedtatt en ny rettighetsstrategi for sine ansatte. Hensikten er å oppnå målet om åpen tilgang til publikasjoner, såkalt open access.

Publisert Sist oppdatert

Merete Vadla Madland, Prorektor for forskning
Merete Vadla Madland er prorektor for forskning ved UiS.

Med den nye strategien flyttes rettighetene til vitenskapelige artikler fra forlagene tilbake til forskerne.

Prorektor for forskning ved Universitetet i Stavanger, Merete Vadla Madland, sier det er på høy tid at også UiS vedtok en rettighetsstrategi.

- Den gjeldende forretningsmodellen til mange forlag er ikke bærekraftig for universitetet, og forskerne må være obs på hvilke rettigheter de har til eget arbeid, sier Vadla Madland.

Dette betyr den nye strategien 

For vitenskapelig ansatte betyr dette at de nå står helt fritt til å velge hvor de ønsker å publisere vitenskapelige artikler, enten det er et abonnementstidsskrift eller et åpent tidsskrift. Det viktigste er at artikkelen lastes opp i fulltekst med en Creative commons-lisens (Navngivelse 4.0 Internasjonal), med en gang den har blitt publisert.  

Den nye strategien ble vedtatt 12. oktober 2023, og er integrert i oppdatert politikk for åpen forskning. Endringen innebærer at det blir mulig å egenarkivere en akseptert fagfellevurdert versjon i vitenarkivet Brage.  

Artiklene skal gjøres tilgjengelig i vitenarkivet samtidig med forlagets publisering. Det vil si at det skal ikke være noen utsatt tilgjengeliggjøring, slik det tidligere har vært i mange tilfeller. Dette er i tråd med krav fra finansiører som blant annet Norges forskningsråd og EU, som har signert Plan S

Oppfordrer til å publisere åpent 

Det vil fremdeles være anledning til å publisere i helt åpne (såkalt «gull» OA-tidsskrifter) og søke støtte til publiseringsavgift (APC (article processing charge)). 

Når det gjelder «hybride» tidsskrift med abonnement og tilbud om å betale for valgfri åpen publisering, anbefaler vi at ansatte sier nei til dette.  Egenarkivering, også kjent som «grønn» open access, er et godt alternativ. 

Hvis det mot formodning skulle oppstå noen juridisk tvist, er UiS ved rektor ansvarlig for forvaltning og tolkning av strategien og håndtering av saken.   

Flere universiteter gjør det samme 

UiS er ikke alene om å gjøre dette, og lignende strategier og politikk finnes allerede ved en rekke andre universitet både i Norge og i utlandet.  

Dersom ansatte ønsker å reservere seg mot strategien kan de gi beskjed til biblioteket om hvilke artikler dette gjelder for. 

Spørsmål om åpen forskning?

Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger