Publikasjonar frå INTERACT-prosjektet

Artiklar frå projektet. Bruk DOI-lenka for å lese abstraktet.

Publisert Sist oppdatert
Smilende kvinne som bærer en stor bunke bøker

Publikasjoner basert på data fra INTERACT

Mudhar, G. , Ertesvåg, S.K. & Pakarinen, E. (2023). Patterns of teachers’ self-efficacy and attitudes toward inclusive education associated with teacher emotional support, collective teacher efficacy, and collegial collaboration. European Journal of Special Needs Education. 
https://doi.org/10.1080/08856257.2023.2233297

Publikasjonar i INTERACT, basert på data frå tidligare prosjekt (CISL, VITE, Se videre)

Pettersen,E.B., Ertesvåg, S.K., Pöysä, S.,  Vaaland,G.S. & Virtanen,T.E. (2023). Students’ situational engagement and its association with overall engagement: the application of the InSitu instrument in the context of a Norwegian lower secondary school. Scandinavian Journal of Educational Research.
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2175245

Tvedt, M.S. & Bru, E. (2023). Completion of upper secondary education: Predictions of the psychosocial learning environment and academic achievement. Learning & Instruction.
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101824