Utvikling av et læringsverktøy for kvalitetsforbedring i helsetjenesten

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten skildrer prosessen for utvikling av læringsverktøyet Resiliens i helsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert
To sykepleiere står på hver side av en pasientseng på sykehus. Det ligger en eldre pasient i sengen.
Foto: Bernt Erik Rossavik, Laerdal Medical

Helsetjenestene våre har lenge vært gode på å lære av sine feil, men per dags dato er det mangel på verktøy som kan hjelpe helsetjenesten til å forstå hva de er gode på og hvorfor. Slike verktøy er nødvendige for å kunne øke kvaliteten og pasientsikkerheten ved å lære av både positive og negative hendelser. I denne studien beskriver vi hvordan vi gikk frem for å utvikle et slikt verktøy, hvordan vi involverte ulike aktører for å klare å gå fra teoretiske konsepter til å bidra til endring i praksis.

Utviklingsprosessen inneholdt et komplekst design hvor en rekke ulike aktører ble involvert igjennom ulike trinn. Verktøyet er i dag en fritt tilgjengelig nettside hvor brukeren skal jobbe sammen i grupper for å ta stilling til ulike påstander og situasjoner, for igjennom det å bedre kunne forstå hvordan de håndterer ulike hverdagslige situasjoner.

Læringsverktøy er spesielt utviklet for å engasjere deltakere fra ulike profesjoner i diskusjoner som går på tvers av interessenter og fagfelt. Verktøyet har som hensikt å skape bevissthet om når og hva som bidrar til at komplekse utfordringer blir håndtert på en gode måte. Dersom en vet hva det er som skaper bedre utfall, er det lettere å reprodusere dette utfallet, eller å forbedre ting som ikke går så bra ved å bruke styrkene sine på en annen måte.

Les også: Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser? (forskning.no)

Førsteforfatter

Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834254
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi