Teoretisk subatomær fysikk og kosmologi

Subatomær fysikk og kosmologi dekkjer partikkel- og kjernefysikk, astropartikkelfysikk, Big Bang-fysikk og gravitasjonsbølgjer (PACT).

Publisert Sist oppdatert
Bilde av partikkelaksellerator i CERN-tunnelen

Så vidt vi veit er standardmodellen sine kvarkar, lepton og gauge-boson dei grunnleggjande byggjeblokkene i materien.

Dei blei oppdaga, og blir framleis nøye studert gjennom store partikkelakseleratorar som Large Hadron Collider på CERN. Det siste tillegg var oppdaginga av Higgs-partikkelen i 2012.

Materie kan eksistere i forskjellige former, fasar som oppstår ved forskjellige temperaturar og tettleik. Og akkurat som vatnet kan smelte, koke eller fryse, kan også materie gjennomgå faseovergangar ved temperaturendringar.

Mange av gruppa sine forskingsaktivitetar handlar om grunnleggjande forsking der det blir kartlagt ulike fasar som kan eksistere; kva typar faseovergangar som kan ha funne stad i tidleg univers og som kunne bli vist om igjen i kollisjonseksperiment; og dynamikken i ein slik faseovergang, som kan vere opphavet til kosmologiske fenomen som materie / antimateriesymmetri og ein stokastisk bakgrunn av gravitasjonsbølger.

Gruppa har aktivitetar ved CERN (tung-ion teori, Higgsfysikk) og er del av konsortiet omkring LISA (ESA/NASA). Gruppa er ein del av N-PACT (Norwegian Particle, Astroparticle and Cosmology Theory network) og bidreg til Management Committee på COST Action 16104 og 16214.

Gruppa har vore vertskap for UiS-Toppforsk-prosjekta: "Spontaneous breaking of spacetime symmetries: Emergent ordar in quantum matter" (2016-2021) og "Strong and Electroweak Matter in Extreme Conditions" (2015-2019) og er no vertskap for NFR-prosjekta "DeepRTP" og "Gravitational Wave Signals From Early Universe Phase Transitions".

Aktuelle forskingsemne er:

  • Effektiv feltteori og symmetribryting   
  • Fasane av dei sterke vekselverknadene (QCD)      
  • Ikkje-perturbative (gitter) undersøkingar av kvarkkbundne  tilstandar i QCD  
  • Tung-ion-kollisjonar   
  • Kompakte astrofysiske objekt    
  • Gravitasjonsbølge 
  • Baryogenesis     
  • Tidleg univers-astropartikkelfysikk

Forskingsgruppa:

Professor i fysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i teoretisk fysikk
51831859
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i fysikk
51832021
KE-E 537
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Professor i fysikk
51831086
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis
51832989
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Førsteamanuensis i teoretisk fysikk
E 540
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Forsker i fysikk
51832803
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Postdoktor i astronomi, kosmologi og partikkelfysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Ekstern uten utbetaling
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Ekstern
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Stipendiat i teoretisk fysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Stipendiat i astronomi, kosmologi og partikkelfysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Stipendiat innen astronomi, kosmologi og partikkelfysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Stipendiat i teoretisk fysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Stipendiat i teoretisk fysikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Oppdragstaker
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk
Ekstern tilknyttet UiS
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og fysikk

Nytt frå forskingsgruppa