Denne forskningen kan endre utstillingene på naturhistoriske museer

Gitte Westergaard har undersøkt hvordan utryddelsen av artsmangfold på øyer er representert i museer og forsvarer sin doktorgrad med tittelen 'Island Extinction and Animal Remains in Museums' 31. mai.

Publisert Sist oppdatert

kvinne med langt hår smiler til kamera
Gitte Westergaard har forsket på hvordan museer skal forvalte og formidle om utdødde dyrearter. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Hva er din faglige bakgrunn?

‒ Jeg har bakgrunn fra miljøhumaniora og bærekraftig forvaltning av kulturarv. Oppgaven faller innenfor fagområdene museologiske studier, miljøhistorie og kulturminneforvaltning.

Hva har du undersøkt?

‒ Jeg har forsket på hvordan museer skal forvalte og formidle kunnskap om utdødde dyrearter i lys av masseutryddelsen vi ser i dag, hvor mer enn 1 million arter er truet av utryddelse. Jeg har spesielt hatt interesse for arter som har forsvunnet både historisk og i nyere tid fra øyer som Galápagosøyene, Hawaii, Mauritius m.m. Øyene har spesielt vært gjenstand for vitenskapelig innsamling av naturmaterialer og samtidig lidd betydelig under menneskeskapte klimaendringer. Ph.D.-prosjektet mitt har undersøkt hvordan utryddelsen av artsmangfold på øyer er representert i museer.

Hva fant du ut?

‒  Forskningen min har gjort det tydelig at det er behov for å fortelle mer nyanserte historier om menneskets påvirkning på naturen. Det er særlig relevant å knytte sammenhengen mellom langsiktige konsekvenser av kolonial praksis tydeligere sammen med tap av biologisk mangfold på øyer.

fra fugleperspektiv ser du ned i en naturhistorisk utstilling med mange ulike dyr utstilt i et stort, åpent rom
Fotografiet viser utstillingen "Animal World" (Dyrenes verden), National Museum of Scotland, Edinburgh. (Foto: G. Westergaard)

Hva kan forskningsresultatene brukes til?

‒ Forskningsfunnene kan brukes til å revurdere museenes fortellinger om artsutryddelse, slik at de også er gjenstand for den avkoloniseringen vi har sett av naturhistoriske museer i nyere tid. Dette inkluderer en revurdering av hvilke historier museene kan og bør fortelle i utstillingen av utdødde arter fra øyer.

Gitte Westergaard forsvarer sin doktorgrad med tittelen 'Island Extinction and Animal Remains in Museums' 31. mai. Forskningen er finansiert av NFR som en del av prosjektet 'Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums'.

Det blir prøveforelesning og disputas i Kjølv Egelands hus, E-164 31. mai fra kl. 10.00. Tittel på prøveforelesningen: “Curating Traces of the Animal Past: A Comparative Analysis of Approaches to Animal Histories Across Museum Scales and Types”.

Avhandlingen finner du elektronisk tilgjengelig her

Alle interesserte er velkommen til å følge disputasen i KE-hus og det vil også være mulig å delta digitalt via denne Zoom lenken:

https://stavanger.zoom.us/j/65516343751?pwd=NmhqMzFTcEo0RUd6aVBQZXo5c20zUT09
Meeting ID: 655 1634 3751/ 214974