Tillitsrelasjoner i en organisasjon i krise

Hvordan oppfatter ledere på ulike ledelsesnivå tillitsrelasjonen seg imellom og til ansatte i den pågående økonomiske krisen ved UiS?

Publisert Sist oppdatert

tillit

Forskningsspørsmål:

I tiden fremover kan det skje store omveltninger ved UiS basert på den økonomiske krisen som fremstilles i mediene. De ansatte går en usikker tid i møte, noe som kan sette tilliten til organisasjonen på prøve.

Masterstudenter i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger, Lill Christine Vien og Eli Therese Vadla, lurer derfor på hva en krise gjør med tillitsforholdet mellom ledere og ansatte på ulike organisasjonsnivå. En tillitsrelasjon kan være både formell og uformell. Hvordan oppfatter leder relasjonen til ansatte og andre ledere? Og hva skjer i tillitsrelasjonen mellom disse lederne når ulike interesser vektlegges? Tillit og kommunikasjon går hånd i hånd, hvordan kommunikasjonen oppfattes mellom nivåene? Hvordan påvirker kommunikasjonen tillitsforholdet?

Forskningsstrategi:

Man ønsker å ha en konstruktivistisk tilnærming som fokuserer på forståelse, tolkning og det kontekstuelle rundt en organisasjon i krise. Videre ønsker man å utforske ledernes perspektiver, opplevelser og tolkning av deres tillitsforhold til organisasjonen under krisen.

Teoretisk tilnærming:

Hva er tillit?

  • Tillitsrelasjon (giver - mottaker)
  • Mistillit
  • Organisatorisk tillit
  • Tillitsnettverk (formell relasjon - uformell relasjon)
  • Tillit i kriser

Kommunikasjon

  • Krisekommunikasjon
  • interaksjon baserte relasjoner

Metode/datainnsamling:

Litteraturstudie og kvalitativ semistrukturert forskningsintervju. I tillegg kan man benytte seg av tidligere medarbeiderundersøkelser og annen data som omhandler UiS, via støtte av UiS IRN.

Mer informasjon fra Institutional Research Network ved UiS