To nye EU-prosjekt skal bidra til å løfte kunstfagenes stilling i barnehage og skole

Barnehageforskere fra Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har mottatt EU-midler til ikke mindre enn to utdanningsprosjekt for strategisk partnerskap. De to pågående prosjektene samarbeider med til sammen ti internasjonale partnere fra både universiteter og kunst- og kultur-institusjoner rundt om i Europa.

Published Sist oppdatert

EU-prosjektene INTERSTICE og SenseSquared har som mål å løfte kunstfagenes stilling i skole og barnehage. Foto. Getty Images

Prosjektene INTERSTICEartistic encounters between artists, children and educators, og SenseSquared becoming through the senses. Towards artistic ways of being in the world skal begge arbeide tett på praksis og utvikle kunnskap og metoder omkring estetiske læreprosesser og kunstfaglige praksiser i barnehage og skole.

Kirsten Halle, førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning, leder UiS sitt arbeid i begge prosjektene.

– Jeg er kjempestolt over å få samarbeide med fantastiske partnerinstitusjoner fra hele Europa. Slike søknader er svært omfattende, og det er mye arbeid lagt ned i dette. Da er det ekstra stas når søknaden går igjennom – spesielt når det er to prosjekter samtidig!

Nedprioritert i utdanningen

Når Halle ikke underviser studenter i musikk, forsker hun på sang og sangfellesskap i barnehage og skole.

– Jeg har alltid vært glad i å undervise. Jeg opplever at jeg har en viktig jobb i klasserommet med å lære studenter hva musikk er for mennesket. I forskningsprosjektene mine undersøker jeg den musikalske praksisen i barnehagen for å få kunnskap om hva som fremmer og eventuelt hemmer musikkutøvelsen blant de ansatte, sier Halle.

Musikkfaget, sammen med de andre kunstfagene, har gjennomgått en systematisk nedprioritering i utdanningen over lengre tid. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Dette er en tendens Halle har ambisjoner om å snu.

– Da jeg ble invitert inn i to prosjekter med partnere som har samme ambisjon som meg; å løfte kunstfagenes stilling i utdanning, skole og barnehage, så var det klart jeg ville bli med!

Utveksler erfaringer

SenseSquared har så vidt rukket å starte opp. Partnerne hadde sitt første Transnational Meeting i midten av januar. De skulle egentlig vært i Belgia, men måtte møtes digitalt på grunn av pandemien.

I prosjektet samarbeider UiS med fem partnere fra kunstfeltet og utdanningsfeltet: Musica fra Belgia (koordinator), Compania de Musica Teatral fra Portugal, Sisters Hope fra Danmark, Marres; House of Contemporary Art og Universitetet i Maastricht, begge fra Nederland.

Kirsten Halle leder UiS sitt arbeid i de to EU-prosjektene. Foto: Privat

– Her er det utrolig mye kompetanse, og jeg gleder meg til å samarbeide med dyktige folk som deler den samme faglige interessen som meg og ønsker å sette søkelys på hvordan kunstfaglige læreprosesser kan og bør ha en sentral plass i utdanningen, sier Halle.

Som en del av SenseSquared har Halle også knyttet til seg to lokale partnerinstitusjoner som skal være aktivt med i prosjektet. I Tjodmarka Barnehage og på Madlamark Skole skal hun i samarbeid med lærere og ansatte utforske musikalske praksiser, særlig knyttet opp til hennes forskning om sangfellesskap.

– Partnere fra Portugal, Nederland, Danmark og Belgia vil samarbeide med oss på ulike måter om denne delen av prosjektet, som jeg har kalt The human voice – an sensous aproach into musical identity. Jeg ser også fem til å få kollegene mine på Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS med i dette arbeidet. Det er så inspirerende å reise ut og se hva andre holder på med. Ikke minst å få dele erfaringer og kunnskap med fagfeller som står i en annen tradisjon og kultur enn oss selv.

Kunstfaglige praksiser viktig i barnehagen

INTERSTICE startet opp i 2020 og er et samarbeid mellom UiS, Universitat Autònoma de Barcelona (koordinator), Bath Spa University, University of Bologna og scenehuset La Sala, Spain. Her jobber Halle tett med Siri Dybwik, professor i dans ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS. De to deler erfaringer fra et større samarbeid med barnehager i Stavanger og Dybwikdans sine produksjoner i prosjektet Scenekunst til ALLE små. I samarbeid med partnerne utvikles dette nå videre på ulike måter.

– I Spania har vi samarbeidet tett med tre barnehager for å gi de ansatte større innsikt i kunstneriske kontekster og det potensialet som ligger i kunstfaglige praksiser for små barn. Gjennom workshops, seminarer, observasjoner og samtaler utforsker vi kvaliteter i kunstneriske kontekster for barn, forteller Halle.

INTERSTICE og SenseSquared er finansiert av EU-programmet Erasmus+.

Halle og Dybwik var nylig i Barcelona og møtte alle partnere i sitt første Transnational Meeting på Univarsitat Autònoma de Barcelona.

– Vi har samarbeidet med spanske barnehager over lengre tid og lært masse i disse møtene. Her utvikles kunnskap som vi systematiserer og tar med oss tilbake til studentene våre og implementerer i utdanningen.

Verdifullt samarbeid

Halle ser en enorm verdi av å være med i prosjekter av denne typen, og synes det er svært inspirerende å samarbeide med internasjonale partnere, selv om det er tidkrevende.

– Jeg er utrolig takknemlig for muligheten til å utvikle et så stort internasjonalt nettverk som på alle måter er relevant for både mitt forskningsarbeid og min undervisningspraksis.

INTERSTICE startet opp november 2020 og vil avsluttes i mai 2023. SenseSquared startet opp i januar 2022 og vil vare fram til slutten av 2024. Prosjektene har mottatt til sammen 611 207 euro fra EU-programmet Erasmus+, hvorav UiS sin andel vil være omtrent 95 000 euro.