Webinar: Åpen publisering av vitenskapelige artikler (EN)

Tirsdag 7. mai 2024 kl. 09:00-11:00,
Teams.

Strever du med åpen publisering? Er du usikker på hvilke tidsskrifter det er lurt å publisere i?

Published Sist oppdatert

I dette webinaret går vi gjennom UiS sitt regelverk for åpen publisering, herunder rettighetsstrategien.  

Vi snakker om de ulike veiene til åpen publisering, og initiativ og ordninger UiS har for dette, blant annet UiS sine forlagsavtaler, ordning for støtte til publisering i åpne tidsskrifter, og hvordan du kan egenarkivere artikkelen din i UiS Brage.  

Vi vil også vise noen verktøy som kan brukes  til å finne egnede tidsskrift, til å finne ut hvilke muligheter hvert tidsskrift eller forlag tilbyr med hensyn til åpen publisering, og til å vurdere om et tidsskrift er seriøst eller ei. 

Målgruppe: Stipendiater og ansatte ved UiS.

Undervisningsform: Forelesning.

Antall deltakere: 50.

Undervisningsspråk: engelsk.

Hvor: Teams.

Påmelding via skjema.

Etter kurset skal du være kjent med: 

  • Grunnleggende prinsipper for åpen publisering ved UiS 
  • Rettighetsstrategien og politikk for åpen publisering 
  • Publiseringsstøtte 
  • Forlagsavtaler 
  • Egenarkivering i vitenarkiv 
  • Kvalitetssikring av tidsskrifter