Hvordan takle overgangen fra barne- til ungdomsskolen

Å gå fra å være barn til ungdom er ingen spøk, ei heller å gå fra barneskolen til ungdomsskolen. Men det finnes råd, og noen av de beste rådene er forankret i forskning.

Publisert Sist oppdatert

Tre ungdommer som snakker sammen i en gruppe.
Å ha et fellesskap er viktig når man går fra å være barn til å bli ungdom. (Illustrasjonsfoto: Unsplash)

Skolen har en stor plass i barn og unges liv, og dermed kommer det nok neppe som en overraskelse at overgangen fra barne- til ungdomsskolen utgjør et stort steg hos et veldig ungt menneske, som er i ferd med å bli litt eldre.

Overgangen fra barneskole til ungdomsskole markerer en kritisk fase i barns liv, og er kjennetegnet av store endringer, både sosialt og skolemessig, blant annet med innføringen av karakterer.

Internasjonal oversikt

En ny, internasjonal kunnskapsoversikt har sett nærmere på forskningen på dette temaet. Kunnskapsoversikten har tittelen «A systematic review of school-based interventions to prepare and support student social-emotional and educational outcomes», og ble publisert i fjor.

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har utarbeidet et kortfattet sammendrag - et - av denne kunnskapsoversikten, for å gjøre forskningen lettere tilgjengelig. Forskningsnotatet har tittelen «Fra barne- til ungdomsskole – tiltak før og etter overgangen».

Kortvarige tiltak fungerte

Forskningen viser blant annet at kortvarige, kostnadseffektive tiltak hadde positiv innvirkning både på det sosial-emosjonelt velværet og de akademiske prestasjonene til elevene.

«Forskerne anbefaler at framtidig forskning bør utforske hvordan tiltak fungerer både før og etter skoleovergangen, sammenligne effektiviteten av ulike tilnærminger, og vurdere kostnadseffektiviteten av ulike tiltak for å sikre best mulig bruk av ressurser,» heter det i konklusjonen i forskningsnotatet.