Podkast: Å digitalisere skolen i unntakstider

Mange kommuner har arbeidet mye med å utvikle lærernes digitale kompetanse. Den tredje podkasten fra GrunnDig-prosjektet ser nærmere på hva digitaliseringen av klasserommet innebærer

Published Endret

Fakta

GrunnDig

Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapssenter for utdanning (ved UiS), Universitetet i Oslo og Høgskulen i Volda. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet, prosjektperiode er 1. november 2021 - 30. november 2022.

Deltakere: Elaine Munthe (UiS, prosjektleder), Ola Erstad (UiO, med-prosjektleder og leder for arbeidspakke 4), Morten Njå (UiS, leder for arbeidspakke 1 og 3), Sanna Forsström (UiS, leder for arbeidspakke 2), Øystein Gilje (UiO, leder for arbeidspakke 5), Synnøve Hedemann Amdam (HVO, prosjektmedlem), Synnøve Moltudal (HVO, prosjektmedlem).

GrunnDig skal undersøke trender og utvikling i digitalisering i den norske grunnopplæringen (Foto: Getty Images).

Den tredje podkast-episoden fra GrunnDig-prosjektet handler om skoleleiere og skolelederes arbeid med digitalisering.

Mange kommuner har arbeidet mye med å utvikle lærernes digitale kompetanse. Men hva innebærer digitalisering av klasserommet? Nordre Follo er en av kommunene som har måttet ta stilling til dette spørsmålet. I denne episoden møter vi Sigrid Skaarer Hjemmen, Terje Nørving og Katti Anker Teisberg fra Nordre Follo kommune. Dessuten kommer professor Øystein Gilje (UiO) fra GrunnDig-prosjektet. Programleder er Alf Aschim.

Podkasten er produsert av Skolelederforbundet, som en del av serien Viktigste Leder.