GrunnDig - Digitalisering i grunnopplæring: kunnskaper, trender og framtidig forskningsbehov

I dette samarbeidsprosjektet er målet å få oversikt over forskning og erfaring innen digitalisering i grunnopplæringen. Videre ønsker vi å bidra til mer enhetlig begrepsbruk, forberede et større forskningsprosjekt og bidra til bedre formidling av nyere forskning.

Published Sist oppdatert
Fakta
Samarbeidspartnere

Kunnskapssenter for utdanning (ved UiS), Universitetet i Oslo og Høgskulen i Volda.

Prosjektperiode

1. november 2021 - 30. november 2022.

Oppdragsgiver

Utdanningsdirektoratet

Deltakere

Elaine Munthe (UiS, prosjektleder), Ola Erstad (UiO, med-prosjektleder og leder for arbeidspakke 4), Morten Njå (UiS, leder for arbeidspakke 1 og 3), Sanna Forsström (UiS, leder for arbeidspakke 2), Øystein Gilje (UiO, leder for arbeidspakke 5), Synnøve Hedemann Amdam (HVO, prosjektmedlem), Synnøve Moltudal (HVO, prosjektmedlem).

GrunnDig skal undersøke trender og utvikling i digitalisering i den norske grunnopplæringen (Foto: Getty Images).

Digitalisering i grunnopplæring: kunnskaper, trender og framtidig forskningsbehov - forkortet GrunnDig - har som mål å få oversikt over forskning og erfaring, bidra til mer enhetlig begrepsbruk, forberede et større forskningsprosjekt og bidra til bedre formidling av nyere forskning om digitalisering i grunnopplæringen i Norge.

Digitalisering er et komplekst og omfattende begrep, og digitalisering i grunnopplæring viser til prosesser på flere nivåer, fra klasserommet og opp til samfunnet som helhet.

Digitalisering av skolen har vært prioritert politisk og utviklet seg med stor fart de siste ti årene i Norge. Samtidig viser undersøkelser at det er stor variasjon i skolers planer, vektlegging og implementering og at det har vært store utfordringer for lærere og elever med innføring av ny teknologi i klasserommet. Det er dette landskapet GrunnDig skal utforske nærmere.

I praksis ønsker vi å gjøre følgende i løpet av prosjektperioden (november 2021-november 2022):

  • Identifisere, analysere og syntetisere sentrale, relevante dokumenter, nettsteder og evalueringsrapporter.
  • Identifisere, analysere og syntetisere nyere forskning på digitalisering i grunnopplæring.
  • Gjøre denne forskningen tilgjengelig gjennom formidling av ulike former (skriftlig, podkast, webinar, rundebordskonferanser)
  • Identifisere viktige forskningsspørsmål for framtidig forskning samt ulike design som er blitt brukt, som har ulike styrker og svakheter og som kan anvendes for å belyse ulike spørsmål.
  • Innhente erfaringer og vurderinger fra skoleverket om bruk av IKT, konsekvenser, systemer, samt få innspill til viktige forskningsspørsmål og erfaringer med deltakelse i forskningsprosjekter

KSU-ansatte involvert i prosjektet:

Senterleder
51833530
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning
Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning