Å ha et blikk for 2-åringers språk

Et godt språkmiljø i barnehagen skapes ikke av seg selv. Denne filmen gir eksempler på barnehageansattes kunnskap om 2-åringers språkbruk og språkutvikling.

Published Endret
Filmen varer bare i 2,5 minutt, og egner seg dermed svært godt til bruk på personalmøter – som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon.

Spørsmål til samtale:
Hvor mye kunnskap har du om 2-åringenes språkbruk og språkutvikling?
Hvordan legger din barnehage til rette for et språkstimulerende miljø?