– Dagens økonomistudenter vil få mer innovative og mindre tradisjonelle stillinger enn tidligere

Gehan Skhmot har en master i økonomi og administrasjon og har spesialisert seg i økonomisk analyse. Nå jobber hun som rådgiver innenfor økonomi og anskaffelser i Nav.

Published Sist oppdatert
Gehan Skhmot

Alder: 30 Nåværende stilling: Rådgiver innenfor økonomi og anskaffelser Arbeidsgiver: Nav Rogaland  Utdanning: Master i økonomi og administrasjon Spesialisering: Økonomisk analyse

Jeg har alltid vært interessert i de store samfunnsøkonomiske spørsmålene knyttet til arbeidskraft, ulikheter og naturressurser. Ved å spesialisere meg i økonomisk analyse fikk jeg muligheten til å ta et dypdykk i disse områdene.

Gehan Skhmot

Beskriv en typisk arbeidsdag og hvilke oppgaver du jobber mest med.

Jeg har en spennende stilling der jeg jobber som lederstøtte innenfor økonomiområdet, Facility Managament og anskaffelser av kontorbygg.

En typisk arbeidshverdag består av oppfølging av ulike eiendomsprosjekter og administrering av praktiske detaljer rundt flytting, innkjøp av møbler og diverse. I tillegg går en del av arbeidshverdagen med til å håndtere ulike momenter knyttet til budsjett og kostnadsutvikling. 

Hva er det beste med jobben din?

At jeg stadig blir utfordret på nye områder og at handlingsrommet er stort til å kunne styre min egen arbeidshverdag. Dette gir meg god motivasjon til å kunne utvikle meg og hele veien tenke nytt. Jeg setter også stor pris på at arbeidsgiveren min er opptatt av å tilby ulike kurs og emner som lar meg øke kompetansen min.

Hvorfor valgte du master økonomi og administrasjon ved UiS? Og hvorfor valgte du å spesialisere deg i økonomisk analyse?

Jeg tok bachelorgraden min i økonomi og administrasjon ved UiS og var veldig fornøyd med måten studiet var bygget opp på og miljøet ved universitetet. For meg ble det veldig naturlig at UiS var et førstevalg da jeg skulle fortsette på master, og særlig fordi UiS kunne tilby fordypningen jeg var interessert i.  

Jeg har alltid vært interessert i de store samfunnsøkonomiske spørsmålene knyttet til arbeidskraft, ulikheter og naturressurser. Ved å spesialisere meg i økonomisk analyse fikk jeg muligheten til å ta et dypdykk i disse områdene.

Til min masteroppgave gjennomførte jeg for eksempel en studie der jeg undersøkte hvilke preferanser nordmenn har for økonomiske ulikheter. Dette ble gjennomført gjennom et nasjonalt eksperiment med over tusen respondenter spredt over hele landet. Å få muligheten til å ta et samfunnsøkonomisk område til å et så høyt nivå var en utrolig lærerik opplevelse for meg og noe jeg har fått mye nytte av senere i arbeidslivet.  

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Jeg opplever at jeg har fått nytte av store deler av studiet i arbeidslivet. Dette er noe jeg ofte reflekterer over når jeg skal jobbe med et nytt felt eller være en del av et midlertidig prosjekt. Da kommer jeg stadig på ting jeg allerede har kjennskap til fra da jeg studerte. Om jeg skal likevel skal peke på noe konkret, må det være de rene økonomifagene som går på budsjettering, analyser osv., samt prosjektledelse fagene jeg har tatt.   

Fortell om noe du husker spesielt godt fra studiet.

Noe jeg husker godt fra studiet er det gode samholdet vi hadde som studenter gjennom hele studietiden. Det ga meg stor glede og motivasjon i hverdagen. Jeg satt også stor pris på at avstanden mellom studentene og foreleserne var kort. Til tross for at vi i enkelte emner var store kull, så var det alltid rom for å be om hjelp etter en forelesning, eller mulighet for å kunne avtale tid for å få hjelp eller drøfte en oppgave senere.  

Hvorfor bør andre velge samme utdanning som du har tatt?

Vi lever i dag i en verden med store forandringer, og dette skjer i takt med at det blir et stadig større behov for flere økonomer i bredere omfang enn tidligere. Dette tror jeg gjør at flere som studerer økonomi i dag vil få stillinger som er mer innovative og mindre tradisjonelle enn tidligere. Det synes jeg er utrolig spennende.  

Hva er dine beste råd til dagens studenter?

Det høres kanskje litt klisjéaktig ut, men jeg vil egentlig anbefale å bare nyte studietiden. Den rytmen man har i hverdagen som student, ofte bestående av forelesninger, innleveringer, egenstudier, trening og en eventuell deltidsjobb, vil man sjeldent få tilbake igjen.

Jeg vil også anbefale dem å engasjere seg i ulike studentorganisasjoner og/eller stillinger som utlyses av universitetet for studenter. Det en veldig unik mulighet til å danne seg god erfaring mens man studerer, samtidig som man også får muligheten til å bli kjent med mange nye folk.  

Noe jeg husker godt fra studiet er det gode samholdet vi hadde som studenter gjennom hele studietiden. Det ga meg stor glede og motivasjon i hverdagen. Jeg satt også stor pris på at avstanden mellom studentene og foreleserne var kort.

Gehan Skhmot

Gjør som Gehan – studer økonomi og administrasjon!