Hopp til hovedinnhold

Økonomi og administrasjon master – siviløkonom

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked. Graden gir rett til tittelen siviløkonom.

Publisert: Endret:

Bli siviløkonom på Universitetet i Stavanger!

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon tilbyr en bred og spennende faglig plattform som gjør deg relevant og attraktiv i dagens arbeidsmarked. Gjennom Handelshøgskolen ved UiS får du nær kontakt med næringslivet og blir del av et aktivt og sosialt studentmiljø.

EFMD accredited logo

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon regnes blant landets mest anerkjente studier og åpner for en rekke karrieremuligheter både i Norge og i utlandet. Studieprogrammet er internasjonalt anerkjent gjennom å være akkreditert av EFMD Global.

Søkere til masterprogrammet må først fullføre en treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Siviløkonomstudiet er lagt opp etter 3+2 modellen, dvs. at man først må gjennomføre en treårig bachelorgrad i økonomi og administrasjon og deretter en toårig mastergrad.

Studenter ved masterprogrammet i økonomi og administrasjon velger et spesialiseringsområde som består av tre spesialiseringsemner (til sammen 30 studiepoeng) og en masteroppgave innen spesialiseringen (30 studiepoeng). Studiet består i tillegg av til sammen 30 studiepoeng emner som er felles for alle spesialiseringene (emnene Business Decisions + Data Analytics and Research Methods,) og til sammen 30 studiepoeng som studentene kan velge å bruke på valgemner, internship og/eller utveksling.

Alle spesialiseringene er åpne for utenlandske søkere. Vi har et internasjonalt og stimulerende studentmiljø.

Programmet tilbyr fem spesialiseringsområder:

Hva lærer du?

I dette toårige masterprogrammet lærer du å analysere utfordringene som en bedrift eller organisasjon står overfor. Du utvikler evnen til å tenke strategisk og analytisk, og du lærer hvordan du anvender deg av kunnskap til å ta de riktige beslutningene for selskapet eller organisasjonen du jobber i. Bærekraft og sosialt ansvar er en integrert del av læreplanen.

Med en mastergrad i økonomi og administrasjon får du en robust og allsidig utdanning. Du tilegner deg kunnskap og ferdigheter innenfor sentrale forretningsområder, og du kan også spesialisere deg i fagområdet du brenner for. Programmet tilbyr fem spesialiseringer som er høyst relevante for dagens arbeidsmarked.

Om studiet
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

150 via både lokalt og internasjonalt opptak.

Studiestart

August 2022

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Velg en spesialisering

Hva kan du bli?

Siviløkonomistudiet gir deg allsidige karrieremuligheter i privat næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner, med mulighet for både faglige og ledelsesmessige karriereveier. Eksempler på arbeidsoppgaver du kan sikte mot er økonomisk analyse, kapitalforvaltning, investeringsanalyse, kapitalanskaffelse, energi- og miljøøkonomiske analyser, utforming og oppfølging av systemer for motivasjon og insentiver, merkevarebygging og strategisk markedsføring, innovasjonsstrategi og -politikk.

Fullført mastergrad kvalifiserer også for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

Hva gjør våre tidligere studenter i dag?

Jobb og karriere

Økonomistudentene lykkes i jobbmarkedet

Med en mastergrad i økonomi og administrasjon blir du attraktiv i arbeidsmarkedet. Ferdigutdannede får gode og relevante jobber.

Jobb etter fullført grad

74% fikk jobb innen 6 måneder etter å ha fullført graden.

Lønn

84% tjener mer enn 500 000 i året.

Stilling

98% har en fulltidsstilling og 81% har fast stilling.

Sektor

77% jobber i privat næringsliv.

Bransjer

Energi, finans, bank, industri, revisjon, regnskap, offshore, IT og konsulentvirksomhet er bransjene flest ferdigutdannede kandidater jobber i.

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2021

Tilpass graden din

Internship

Skaff deg relevant arbeidserfaring som får CVen din til å skille seg ut i søknadsbunken.

Utveksling

Drømmer du om en internasjonal karriere? Dra utenlands som en del av graden din.

Dette sier våre tidligere studenter

Tanveer Ahmed

Jeg så etter et universitetet som kunne tilby både akademisk kunnskap og praktisk erfaring. Jeg mener Handelshøgskolen ved UiS befinner seg i denne kategorien.

Cathrine J. Sønvinsen

Jeg opplevde et veldig sammensveiset , inkluderende og givende studentmiljø på Handelshøgskolen ved UiS.

Richard Reistad

Alle kan finne seg til rette på UiS , kanskje på grunn av størrelsen og mangfoldet.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kandidaten skal:

Kunnskap: 

 • ha fagkunnskap innen teorier og metoder på sentrale fagområder (regnskap, finans, markedsføring, administrasjon, ledelse, innovasjon og strategi).
 • kunne undersøke forretningsutfordringer ut fra en forståelse av den kontekst og betydning disse har i beslutningsprosessen.
 • ha innsikt i vår tids samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske utfordringer.
 • ha avansert teoretisk og praktisk kompetanse innen eget spesialiseringsområde (Strategisk markedsføring, Økonomisk analyse, Anvendt finans, Strategi og ledelse og Næringsutvikling og innovasjon).
 • ha en grunnleggende forståelse av de ulike teoretiske og empiriske tilnærmingene innen økonomi og administrasjon.
 • ha internalisert de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling (klima og miljø, økonomi og sosiale forhold).

Ferdigheter: 

 • kunne presentere ideer og beslutninger på en hensiktsmessig måte gjennom god muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • kunne identifisere, skaffe seg tilgang til, behandle og analysere en rekke informasjonskilder og bruke dem til å utarbeide, teste og evaluere både praktiske og vitenskapelige argumenter.
 • kunne bruke aktuelle teorier, metoder og analyser innen økonomi og administrasjon generelt, og innen eget spesialiseringsområde spesielt.
 • kunne bruke faglig kunnskap til å fatte gode bedriftsøkonomiske beslutninger.
 • kunne individuelt og i samarbeid utvikle og/eller gjennomføre analyser og prosjekter innenfor eget spesialiseringsområde.
 • kunne evaluere forretningspraksiser ut fra et bærekraftperspektiv.
 • kunne anvende sin breddekunnskap i et næringsliv i rask endring.

Generell kompetanse:  

 • kunne bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å skaffe seg innsikt på nye og ukjente områder.  
 • kunne analysere relevante problemstillinger på en faglig forsvarlig måte.  
 • kunne oppdatere egen kompetanse og oppnå livslang læring.  
 • kunne fremme etisk og profesjonell atferd.  
 • kunne analysere relevante faglige, akademiske og etiske problemstillinger, og handle deretter på en ansvarsbevisst og bærekraftig måte.  
 • kunne kommunisere med spesialister og allmennheten om faglige problemstillinger.  
 • kunne medvirke til innovasjon og innovasjonsprosesser.  
 • kunne bidra til samfunnsmessige forbedring gjennom både kommersielle og ideelle organisasjoner.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fellesemne

 • Økonomi og administrasjon - Spesialiseringsretning

  • Spesialisering strategisk markedsføring

   • Obligatoriske emner

    • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

     Første år, semester 1

     Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

     Studiepoeng: 10

    • Developing and Marketing of Innovations

     Første år, semester 2

     Developing and Marketing of Innovations (MSB106)

     Studiepoeng: 10

    • Advanced Marketing Analytics

     Første år, semester 2

     Advanced Marketing Analytics (MSB202)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

     • Energy law and international climate change

      Andre år, semester 3

      Energy law and international climate change (MFJ310)

      Studiepoeng: 10

     • Microeconomics

      Andre år, semester 3

      Microeconomics (MSB107)

      Studiepoeng: 10

     • Digital Marketing

      Andre år, semester 3

      Digital Marketing (MSB109)

      Studiepoeng: 10

     • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

      Andre år, semester 3

      Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

      Studiepoeng: 10

     • Internship

      Andre år, semester 3

      Internship (MSB207)

      Studiepoeng: 10

     • Selskapsrett

      Andre år, semester 3

      Selskapsrett (MSB230)

      Studiepoeng: 10

     • Supply Chain and Lean Management

      Andre år, semester 3

      Supply Chain and Lean Management (MSB255)

      Studiepoeng: 10

     • Economics of Motivation

      Andre år, semester 3

      Economics of Motivation (MSB300)

      Studiepoeng: 10

     • Business Development and Innovation: Introduction

      Andre år, semester 3

      Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

      Studiepoeng: 10

     • Corporate Finance

      Andre år, semester 3

      Corporate Finance (MSB309)

      Studiepoeng: 10

     • Corporate Governance

      Andre år, semester 3

      Corporate Governance (MSB310A)

      Studiepoeng: 5

     • Financing of startups and small corporations

      Andre år, semester 3

      Financing of startups and small corporations (MSB310B)

      Studiepoeng: 5

     • Sustainable Business Practices

      Andre år, semester 3

      Sustainable Business Practices (MSB325)

      Studiepoeng: 10

     • Environmental and Resource Economics

      Andre år, semester 3

      Environmental and Resource Economics (MSB350)

      Studiepoeng: 10

     • Fixed Income Markets

      Andre år, semester 3

      Fixed Income Markets (MSB365)

      Studiepoeng: 5

     • Cases in Valuation and Finance

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation and Finance (MSB370)

      Studiepoeng: 10

     • Cases in Valuation

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation (MSB370A)

      Studiepoeng: 5

     • Sustainable Finance

      Andre år, semester 3

      Sustainable Finance (MSB371)

      Studiepoeng: 5

     • Knowledge-based Entrepreneurship

      Andre år, semester 3

      Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • Energy law and international climate change

       Andre år, semester 3

       Energy law and international climate change (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Andre år, semester 3

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Andre år, semester 3

       Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • Knowledge-based Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • Environmental and Resource Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental and Resource Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Business Development and Innovation: Introduction

        Andre år, semester 3

        Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

        Studiepoeng: 10

       • Knowledge-based Entrepreneurship

        Andre år, semester 3

        Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering næringsutvikling og innovasjon

   • Obligatoriske emner

    • Business Development and Innovation: Introduction

     Første år, semester 1

     Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

     Studiepoeng: 10

    • Business development and Innovation: The policy perspective

     Første år, semester 2

     Business development and Innovation: The policy perspective (MSB335)

     Studiepoeng: 10

    • Business development and innovation: The firm perspective

     Første år, semester 2

     Business development and innovation: The firm perspective (MSB416)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

     • Energy law and international climate change

      Andre år, semester 3

      Energy law and international climate change (MFJ310)

      Studiepoeng: 10

     • Microeconomics

      Andre år, semester 3

      Microeconomics (MSB107)

      Studiepoeng: 10

     • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

      Andre år, semester 3

      Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

      Studiepoeng: 10

     • Digital Marketing

      Andre år, semester 3

      Digital Marketing (MSB109)

      Studiepoeng: 10

     • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

      Andre år, semester 3

      Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

      Studiepoeng: 10

     • Internship

      Andre år, semester 3

      Internship (MSB207)

      Studiepoeng: 10

     • Selskapsrett

      Andre år, semester 3

      Selskapsrett (MSB230)

      Studiepoeng: 10

     • Supply Chain and Lean Management

      Andre år, semester 3

      Supply Chain and Lean Management (MSB255)

      Studiepoeng: 10

     • Economics of Motivation

      Andre år, semester 3

      Economics of Motivation (MSB300)

      Studiepoeng: 10

     • Corporate Finance

      Andre år, semester 3

      Corporate Finance (MSB309)

      Studiepoeng: 10

     • Corporate Governance

      Andre år, semester 3

      Corporate Governance (MSB310A)

      Studiepoeng: 5

     • Financing of startups and small corporations

      Andre år, semester 3

      Financing of startups and small corporations (MSB310B)

      Studiepoeng: 5

     • Sustainable Business Practices

      Andre år, semester 3

      Sustainable Business Practices (MSB325)

      Studiepoeng: 10

     • Environmental and Resource Economics

      Andre år, semester 3

      Environmental and Resource Economics (MSB350)

      Studiepoeng: 10

     • Fixed Income Markets

      Andre år, semester 3

      Fixed Income Markets (MSB365)

      Studiepoeng: 5

     • Cases in Valuation and Finance

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation and Finance (MSB370)

      Studiepoeng: 10

     • Cases in Valuation

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation (MSB370A)

      Studiepoeng: 5

     • Sustainable Finance

      Andre år, semester 3

      Sustainable Finance (MSB371)

      Studiepoeng: 5

     • Knowledge-based Entrepreneurship

      Andre år, semester 3

      Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • Energy law and international climate change

       Andre år, semester 3

       Energy law and international climate change (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Andre år, semester 3

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Andre år, semester 3

       Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Andre år, semester 3

       Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • Knowledge-based Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • Environmental and Resource Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental and Resource Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

        • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Andre år, semester 3

         Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Andre år, semester 3

         Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

         Studiepoeng: 10

  • Spesialisering økonomisk analyse

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

     • Velg ett emne i 2. semester

      • Empirical Labor Economics

       Første år, semester 2

       Empirical Labor Economics (MSB280)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       Første år, semester 2

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • Financial statement analysis and security valuation

       Første år, semester 2

       Financial statement analysis and security valuation (MRR230)

       Studiepoeng: 10

      • Developing and Marketing of Innovations

       Første år, semester 2

       Developing and Marketing of Innovations (MSB106)

       Studiepoeng: 10

      • Advanced Marketing Analytics

       Første år, semester 2

       Advanced Marketing Analytics (MSB202)

       Studiepoeng: 10

      • Information Management and Digitalization

       Første år, semester 2

       Information Management and Digitalization (MSB204)

       Studiepoeng: 10

      • Investments

       Første år, semester 2

       Investments (MSB205)

       Studiepoeng: 10

      • Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Første år, semester 2

       Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets (MSB210)

       Studiepoeng: 10

      • Business development and Innovation: The policy perspective

       Første år, semester 2

       Business development and Innovation: The policy perspective (MSB335)

       Studiepoeng: 10

      • Business development and innovation: The firm perspective

       Første år, semester 2

       Business development and innovation: The firm perspective (MSB416)

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Andre år, semester 3

       Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Knowledge-based Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Andre år, semester 3

       Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • Empirical Labor Economics

       Første år, semester 2

       Empirical Labor Economics (MSB280)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       Første år, semester 2

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Andre år, semester 3

       Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

      • Knowledge-based Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Andre år, semester 3

       Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

     • Velg ett emne

      • Empirical Labor Economics

       Første år, semester 2

       Empirical Labor Economics (MSB280)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       Første år, semester 2

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Business Development and Innovation: Introduction

        Andre år, semester 3

        Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

        Studiepoeng: 10

       • Knowledge-based Entrepreneurship

        Andre år, semester 3

        Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

        Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

        • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Andre år, semester 3

         Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Andre år, semester 3

         Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

         Studiepoeng: 10

  • Spesialisering anvendt finans

   • Obligatorisk emne

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

     • Velg ett emne i 2. semester

      • Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Første år, semester 2

       Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets (MSB210)

       Studiepoeng: 10

      • Financial statement analysis and security valuation

       Første år, semester 2

       Financial statement analysis and security valuation (MRR230)

       Studiepoeng: 10

      • Macroeconomics

       Første år, semester 2

       Macroeconomics (MSB111)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       Første år, semester 2

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS

     • Velg minst 10 sp, maks 30 sp

      • Financial statement analysis and security valuation

       Første år, semester 2

       Financial statement analysis and security valuation (MRR230)

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Første år, semester 2

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • Macroeconomics

       Første år, semester 2

       Macroeconomics (MSB111)

       Studiepoeng: 10

      • Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Første år, semester 2

       Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets (MSB210)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       Første år, semester 2

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

     • Frie valgemner i 2. og 3. semester

      • Developing and Marketing of Innovations

       Første år, semester 2

       Developing and Marketing of Innovations (MSB106)

       Studiepoeng: 10

      • Advanced Marketing Analytics

       Første år, semester 2

       Advanced Marketing Analytics (MSB202)

       Studiepoeng: 10

      • Information Management and Digitalization

       Første år, semester 2

       Information Management and Digitalization (MSB204)

       Studiepoeng: 10

      • Empirical Labor Economics

       Første år, semester 2

       Empirical Labor Economics (MSB280)

       Studiepoeng: 10

      • Business development and Innovation: The policy perspective

       Første år, semester 2

       Business development and Innovation: The policy perspective (MSB335)

       Studiepoeng: 10

      • Business development and innovation: The firm perspective

       Første år, semester 2

       Business development and innovation: The firm perspective (MSB416)

       Studiepoeng: 10

      • Energy law and international climate change

       Andre år, semester 3

       Energy law and international climate change (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Andre år, semester 3

       Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Knowledge-based Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

      • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Andre år, semester 3

       Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp

      • Financial statement analysis and security valuation

       Første år, semester 2

       Financial statement analysis and security valuation (MRR230)

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Første år, semester 2

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • Macroeconomics

       Første år, semester 2

       Macroeconomics (MSB111)

       Studiepoeng: 10

      • Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets

       Første år, semester 2

       Derivatives and Risk Management in Energy and Commodity Markets (MSB210)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Energy Markets

       Første år, semester 2

       Economics of Energy Markets (MSB285)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Finance

       Andre år, semester 3

       Sustainable Finance (MSB371)

       Studiepoeng: 5

     • Velg 10sp valgemne

      • Energy law and international climate change

       Andre år, semester 3

       Energy law and international climate change (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Andre år, semester 3

       Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Andre år, semester 3

       Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Sustainable Business Practices

       Andre år, semester 3

       Sustainable Business Practices (MSB325)

       Studiepoeng: 10

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Knowledge-based Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Economics

       • Obligatorisk emne

       • Velg ett emne

        • Economics of Motivation

         Andre år, semester 3

         Economics of Motivation (MSB300)

         Studiepoeng: 10

        • Environmental and Resource Economics

         Andre år, semester 3

         Environmental and Resource Economics (MSB350)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

        • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Andre år, semester 3

         Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Andre år, semester 3

         Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Business Development and Innovation: Introduction

        Andre år, semester 3

        Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

        Studiepoeng: 10

       • Knowledge-based Entrepreneurship

        Andre år, semester 3

        Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

        Studiepoeng: 10

  • Spesialisering strategi og ledelse

   • Obligatoriske emner

    • Sustainable Business Practices

     Første år, semester 1

     Sustainable Business Practices (MSB325)

     Studiepoeng: 10

    • Leadership and Organisational Change

     Første år, semester 2

     Leadership and Organisational Change (MSB203)

     Studiepoeng: 10

    • Information Management and Digitalization

     Første år, semester 2

     Information Management and Digitalization (MSB204)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester utveksling eller ved UiS

    • 3. semester utveksling

    • 3. semester ved UiS - valgemner

     • Energy law and international climate change

      Andre år, semester 3

      Energy law and international climate change (MFJ310)

      Studiepoeng: 10

     • Microeconomics

      Andre år, semester 3

      Microeconomics (MSB107)

      Studiepoeng: 10

     • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

      Andre år, semester 3

      Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

      Studiepoeng: 10

     • Digital Marketing

      Andre år, semester 3

      Digital Marketing (MSB109)

      Studiepoeng: 10

     • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

      Andre år, semester 3

      Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

      Studiepoeng: 10

     • Internship

      Andre år, semester 3

      Internship (MSB207)

      Studiepoeng: 10

     • Selskapsrett

      Andre år, semester 3

      Selskapsrett (MSB230)

      Studiepoeng: 10

     • Supply Chain and Lean Management

      Andre år, semester 3

      Supply Chain and Lean Management (MSB255)

      Studiepoeng: 10

     • Economics of Motivation

      Andre år, semester 3

      Economics of Motivation (MSB300)

      Studiepoeng: 10

     • Business Development and Innovation: Introduction

      Andre år, semester 3

      Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

      Studiepoeng: 10

     • Corporate Finance

      Andre år, semester 3

      Corporate Finance (MSB309)

      Studiepoeng: 10

     • Corporate Governance

      Andre år, semester 3

      Corporate Governance (MSB310A)

      Studiepoeng: 5

     • Financing of startups and small corporations

      Andre år, semester 3

      Financing of startups and small corporations (MSB310B)

      Studiepoeng: 5

     • Environmental and Resource Economics

      Andre år, semester 3

      Environmental and Resource Economics (MSB350)

      Studiepoeng: 10

     • Fixed Income Markets

      Andre år, semester 3

      Fixed Income Markets (MSB365)

      Studiepoeng: 5

     • Cases in Valuation and Finance

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation and Finance (MSB370)

      Studiepoeng: 10

     • Cases in Valuation

      Andre år, semester 3

      Cases in Valuation (MSB370A)

      Studiepoeng: 5

     • Sustainable Finance

      Andre år, semester 3

      Sustainable Finance (MSB371)

      Studiepoeng: 5

     • Knowledge-based Entrepreneurship

      Andre år, semester 3

      Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester ved UiS med Minors

     • Velg 10 sp.

      • Energy law and international climate change

       Andre år, semester 3

       Energy law and international climate change (MFJ310)

       Studiepoeng: 10

      • Microeconomics

       Andre år, semester 3

       Microeconomics (MSB107)

       Studiepoeng: 10

      • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

       Andre år, semester 3

       Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

       Studiepoeng: 10

      • Digital Marketing

       Andre år, semester 3

       Digital Marketing (MSB109)

       Studiepoeng: 10

      • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

       Andre år, semester 3

       Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

       Studiepoeng: 10

      • Internship

       Andre år, semester 3

       Internship (MSB207)

       Studiepoeng: 10

      • Selskapsrett

       Andre år, semester 3

       Selskapsrett (MSB230)

       Studiepoeng: 10

      • Supply Chain and Lean Management

       Andre år, semester 3

       Supply Chain and Lean Management (MSB255)

       Studiepoeng: 10

      • Economics of Motivation

       Andre år, semester 3

       Economics of Motivation (MSB300)

       Studiepoeng: 10

      • Business Development and Innovation: Introduction

       Andre år, semester 3

       Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Finance

       Andre år, semester 3

       Corporate Finance (MSB309)

       Studiepoeng: 10

      • Corporate Governance

       Andre år, semester 3

       Corporate Governance (MSB310A)

       Studiepoeng: 5

      • Financing of startups and small corporations

       Andre år, semester 3

       Financing of startups and small corporations (MSB310B)

       Studiepoeng: 5

      • Environmental and Resource Economics

       Andre år, semester 3

       Environmental and Resource Economics (MSB350)

       Studiepoeng: 10

      • Fixed Income Markets

       Andre år, semester 3

       Fixed Income Markets (MSB365)

       Studiepoeng: 5

      • Cases in Valuation and Finance

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation and Finance (MSB370)

       Studiepoeng: 10

      • Cases in Valuation

       Andre år, semester 3

       Cases in Valuation (MSB370A)

       Studiepoeng: 5

      • Knowledge-based Entrepreneurship

       Andre år, semester 3

       Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

       Studiepoeng: 10

     • Velg Minors

      • Minor in Applied Finance

       • Obligatorisk emne

       • Velg to emner

      • Minor in Strategic Marketing and Analytics

       • Obligatorisk emne

        • Business Models, Marketing Strategy, and Analytics

         Andre år, semester 3

         Business Models, Marketing Strategy, and Analytics (MSB108)

         Studiepoeng: 10

       • Velg ett emne

        • Digital Marketing

         Andre år, semester 3

         Digital Marketing (MSB109)

         Studiepoeng: 10

        • Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems

         Andre år, semester 3

         Managing Alliances, Networks, and Business Ecosystems (MSB201)

         Studiepoeng: 10

      • Minor in Business Development and Innovation

       • Business Development and Innovation: Introduction

        Andre år, semester 3

        Business Development and Innovation: Introduction (MSB305)

        Studiepoeng: 10

       • Knowledge-based Entrepreneurship

        Andre år, semester 3

        Knowledge-based Entrepreneurship (MSB415)

        Studiepoeng: 10

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon kvalifiserer til å søke opptak. Les om andre typer bachelorgrader som kvalifiserer.

Andre typer bachelorgrader kvalifiserer dersom de oppfyller følgende fagkrav i samsvar med Plan for bachelor i økonomi og administrasjon, fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-ØA):

1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.

2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:

a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- finansregnskap

- økonomistyring

- investering og finansiering

b) 30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:

- markedsføring

- organisasjon og ledelse

- foretaksstrategi

c) 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:

- makroøkonomi

- mikroøkonomi

d) 20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:

- matematikk for økonomer

- statistikk for økonomer

- samfunnsvitenskapelig metode

e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må ha bachelorgrad med fordypning på minst 90 studiepoeng innen bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag. Andelen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse og administrasjonsfag må tilsvare minst 30 studiepoeng. Metodefag må inkludere både matematikk og statistikk.

Det kreves et gjennomsnitt på minst C av alle eksamensresultater som inngår i opptaksgrunnlaget.

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

I tredje semester kan du studere ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Våre internasjonale samarbeidspartnere tilbyr andre emner enn UiS, slik at du kan sette sammen en unik kombinasjon av emner i graden din. Gjennom å dra på utveksling vil du få mulighet til å utvide nettverket ditt. Den internasjonale erfaringen du får, vil også gjøre deg til en mer attraktiv jobbkandidat for internasjonalt orienterte firmaer.

Opplegg for utvekslingen

Vi anbefaler at studenter som søker studieopphold i utlandet har bestått de første 60 studiepoengene i programmet (normal studieprogresjon).Valg av emner

I anbefalt utvekslingssemester er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke emner du vil studere i utlandet. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Du kan for eksempel sette sammen en spesialisering eller ta utgangspunkt i et interessefelt du har.Emnene du velger må være på riktig nivå for din progresjon i studiet, og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere. I tillegg er det et krav om en viss bredde i fagsammensetningen for studieprogrammet.Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet, innen 15. februar. Handelshøgskolen vil invitere til en workshop med informasjon om valg og forhåndsgodkjenning av emner.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Anne Lin BrobakkeGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Bandung Institute of Technology

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Doshisha University

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  Friedrich Schiller University of Jena

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Karl Franzens University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  The University of Tokyo

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

  University of Split

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  University of Verona

  Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Belgia

  University of Leuven

  Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  EDC Paris Business School

  Bli Erasmus+ student i ein av dei finaste hovudstadene i Europa!

  Ecole supérieure de Commerce de Montpellier

  Studer ved en av de best rangerte Business Schools i Europa!

  Rennes School of Business

  Gjør som mange andre internasjonale studenter og bli student ved Rennes School of Business i den vestlige delen av Frankrike!

 • Indonesia

  Bandung Institute of Technology

 • Italia

  University of Verona

  Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

 • Japan

  Doshisha University

  The University of Tokyo

 • Kroatia

  University of Split

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  University of the West of Scotland

  Studerer du økonomi og administrasjon og er på utkikk etter eit spennande studietilbod i Skottland? Nå har du sjansen til å bli ein del av studentmiljøet ved University of the West of Scotland (UWS).

 • Tyskland

  Friedrich Schiller University of Jena

  SRH University Berlin

  Er du interessert i å oppleve storbyen Berlin samtidig som du ønsker å studere ved et lite, tysk universitet som har fokus på den enkelte student, så er SRH Hochschule Berlin et godt valg for deg.

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of Wisconsin-Madison

  Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

 • Østerrike

  Karl Franzens University of Graz

  Ønsker du å studere i historiske omgivelser er Karl Franzens Universität i Graz universitetet for deg! Graz er Østerrikes nest største by og hovedstad i delstaten Steiermark. Gamlebyen og Schloss Eggenberg utenfor sentrum ble i 1999 satt på UNESCOS verdensarvliste.

Lurer du på noe?

Seniorrådgiver
51833717
Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjonen HH-UIS

Livet som student i Stavanger

Du er kanskje også interessert i:

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad