Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Publisert Sist oppdatert

Merete Vadla Madland og Arvid Nesse signerer samarbeidsavtalen. I bakgrunnen instituttleder Tor Henning Hemmingsen.
Merete Vadla Madland og Arvid Nesse signerer avtalene. I bakgrunnen står instituttleder Tor Henning Hemmingsen. Foto: Kjersti Riiber

Avtalene, såkalte MoU (memorandum of understanding), ble inngått under åpningen av OGTech-konferansen 25. november. Det var prorektor for forskning, Merete Vadla Madland, og daglig leder ved MetCentre (en del av Norwegian Offshore Wind Cluster), Arvid Nesse, som sto for signeringen.

For rundt åtte år siden ble det etablert et forskningsprogramområde ved Institutt for maskin- og konstruksjonsteknikk og materialvitenskap (IMBM) rundt et felles forskningsområde innen havteknologi og vindkraft. På bakgrunn av dette ble OGTech- og COTech-konferansen etablert, som nylig ble arrangert for tredje gang. Nå ønsker instituttet å videreføre satsingen, og de har derfor inngått samarbeid med MetCentre og Nor­wegian Offshore Wind Cluster.

– Universitetet i Stavanger har tung kompetanse innen havteknologi og konstruksjoner gjennom en årrekke. Nå setter vi søkelyset på havvind, hvor vår forskning kan bidra til gode og lønn­somme løsninger. UiS kan også tilby utdanning innen dette feltet – fra bachelor til doktor­gradsnivå – for å utdanne gode kandidater til dette området, sier instituttleder og UiS-kontakt for havvind, Tor Henning Hemmingsen.

Formålet med avtalene er å koble sammen akademia og havvindaktører for å styrke Norges posisjon innenfor området. Samarbeidet kan styrkes gjennom etablering av forskningspro­sjekter innen områder av felles interesse for partene.

Hver av partene skal dekke egne kostnader relatert til samarbeidet.