Hefte: Hvordan planlegge for høytlesing?

I dette heftet gir førstelektor Toril Frafjord Hoem forskningsbaserte tips til hvordan du kan planlegge bokvalg, forberedelsen og gjennomføringen av en god høytlesingsøkt.

Published Endret

Hvordan planlegge for høytlesing? av førstelektor Toril Frafjord Hoem

Gode høytlesingsøkter avhenger av flere faktorer. Både valg av bok, måten boka deles på og ikke minst kvaliteten på dialogen mellom elever og lærer under høytlesingen har stor betydning for elevenes læring og utvikling. Høytlesingsøktene bør derfor planlegges nøye og ikke bare være en del av spiseøktene.

Heftet Hvordan planlegge for høytlesing? er skrevet av førstelektor Toril Frafjord Hoem ved Lesesenteret, UiS. Hoem har sammen med Anne Håland og Erin McTigue undersøkt skrivepraksiser i begynneropplæringen og forsker nå på høytlesingspraksiser på første trinn.