Skal flagge arbeidsbelastning på nye SUS

Ved akuttmottak har grønt, gult og rødt flagg lenge vært brukt for å prioritere hvilke pasienter som trenger hjelp først. Nå skal samme metodikk flagge arbeidsbelastningen på sengepostene på nye SUS.

Publisert Sist oppdatert


Prosjektet skal undersøke hvordan flaggingen av arbeidsbelastningen kan digitaliseres for å sikre god informasjonsflyt på sengepostene.

– Byggingen av nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) er et av de viktigste utviklingsprosjektene i vår region i nyere tid. Det gir en unik mulighet til å forske på hvordan vi kan løse velkjente utfordringer i helsesektoren, sier Gunhild Bjaalid, som er leder og forskningsansvarlig for prosjektet Rødt flagg? Hvordan bedre og utvikle arbeidsfordeling og kliniske arbeidsprosesser i nye SUS.

Prosjektet er ett av fire prosjekt som har fått tildelt forskningsmidler fra HelseCampus Stavanger.

Nye rom byr på nye utfordringer

Nye SUS vil få bedre og mer funksjonelle fasiliteter, som ensengsrom for pasientene. Det gir sannsynligvis bedre søvnkvalitet, ivaretar personlig integritet og personvern bedre, i tillegg til å redusere sykehusinfeksjoner og legemiddelfeil.

På samme tid vil de nye lokalene by på noen nye utfordringer i form av større fysiske avstander mellom pasienter og medarbeidere. Nye SUS bygges med flere sengetun som deler av et større sengeområde, disse sengetunet består av arbeidsstasjoner, nærlager, nødvendige støtterom og 8-10 senger.

Organisasjonsutviklingsteamet ved SUS har allerede forberedt sengepostene på de nye kliniske arbeidsprosessene. De har testet ut ny organisering med innføring av sengetun, introdusering av nye arbeidsmøter kalt «tun-møter», korte pulsmøter og mobile arbeidsstasjoner. Til sammen skal dette bidra til at medarbeidere kan jobbe mer effektivt over større areal.

Gunhild Bjaalid
Gunhild Bjaalid er leder og forskningsansvarlig for prosjektet Rødt flagg Hvordan bedre og utvikle arbeidsfordeling og kliniske arbeidsprosesser i nye SUS.

Rødt, gult og grønt flagg

Målet er å benytte triageringsmetodikk velkjent fra akuttmottak som en ny måte å flagge arbeidsbelastning på sengeposter. Rødt flagg betyr at sengetunet har kritisk behov for flere ressurser, gult flagg betyr at en klarer seg, men har ikke ressurser å gi, og grønt flagg betyr at en kan bistå andre sengetun med personalressurser. Ved hver tunsjekk flagges arbeidsmengden på tunet, slik at det er tydelig for alle på sengeområdet om tunet trenger hjelp, eller kan hjelpe et annet tun.

Utprøving av denne metoden har til nå vært gjort manuelt med flagg eller magneter på tavler i sengepostene på eksisterende SUS, og gitt svært lovende resultater. Dette er ikke en god praktisk løsning i nye SUS med så store avstander.

God informasjonsflyt avgjørende

Følgeforskningsprosjektet Rødt flagg, med Bjaalid og hennes team, har som mål å se hvordan digitalisering av tavlene og flaggingen av arbeidsbelastningen på tunet kan en sikre god informasjonsflyt innad i tunet, og på hele sengeområdet.

– Målet er å lage en prototype for å understøtte disse prosessene med brukervennlige digitale systemer. Bedre arbeidsflyt, tryggere og enklere informasjonsdeling, mulighet for arbeidsteam til å hjelpe hverandre ved høy arbeidsbelastning, er noen av de samfunnsmessige godene vi håper prosjektet bidra med, sier Bjaalid.

Prosjektet er utarbeidet av organisasjonsutviklingsgruppen ved nye SUS. De er en tverrfaglig gruppe sammensatt av økonomer, sykepleiere, ingeniører og annen relevant høyere utdanning som over flere år har jobbet med å forberede og videreutvikle arbeidsprosesser og samarbeidsformer som skal inn i nye SUS.

Prosjektet har fått tildelt forskningsmidler fra HelseCampus Stavanger. HelseCampus er navet i en regional forskningsbasert helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner og samhandling innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Tekst: Benedicte Pentz