UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Økende behov for medisinskteknisk personell i sykehus og medisinsk industri, gjør at UiS ønsker å tilby bachelor i medisinsk teknologi fra høsten 2022.

Publisert Sist oppdatert
Medisinsk teknologi
Behovet for medisinske teknologer vil bare øke i tiden som kommer. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Teknologi man tar for gitt i dag, har blitt til fordi noen så et behov som teknologien kunne løse. Robotkirurgi, elektriske rullestoler og graviditetstester som i løpet av sekunder viser en medisinsk tilstand, har blitt utviklet og tilgjengeliggjort.

– Helsesektoren har i de siste tiårene blitt stadig mer avhengig av teknologi og teknologisk kompetanse. Både sykehus, primærhelsetjenesten, utstyrsleverandører og utstyrsprodusenter trenger medisinske teknologer, og derfor vil vi utdanne ingeniører som har gode muligheter når de skal ut på arbeidsmarkedet, sier Tom Ryen, instituttleder ved Institutt for data og elektroteknologi ved Universitet i Stavanger.

Studieprogrammet bachelor i ingeniørfag – medisinsk teknologi vil tilhøre Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, men det planlegges også bruk av laboratorier på Det helsevitenskapelige fakultet til simulering og ferdighetstrening på avansert utstyr. Forskningsklyngen HelseCampus Stavanger gir også gode muligheter for simulering, ferdighetstrening og uttesting av ny teknologi. Det nye studieprogrammet vil derfor kunne dra nytte av samarbeid på tvers av fagmiljøer innen teknologi og helse ved UiS, og lokaliseringen på Ullandhaug med nye Stavanger universitetssjukehus.

Gode jobbmuligheter

Helseteknologiske miljøer ønsker de nye ingeniørene velkommen til et arbeidsliv i stadig omstilling, og hvor behovet for ny og oppdatert kompetanse er stort. Hans Tore Frydnes, klinikksjef for medisinsk teknologi og informatikk ved Stavanger universitetssjukehus, mener at tiden nå er inne for å utdanne medisinske teknologer ved UiS.

– De senere årene har kompleksiteten ved medisinskteknisk utstyr økt både ved sykehusene og i annen industri, og vi har ikke klart å skaffe nok kompetanse innen dette området, sier Frydnes.

Viktig for beredskapen

Uten tilstrekkelig antall godkjente medisinskteknologiske ingeniører, må SUS kjøpe tjenestene. Hans Tore Frydnes nevner tilstedeværelse og beredskap som viktige faktorer ved å ansette egne godkjente ingeniører.

– Våre leverandører har ikke nødvendigvis kontor i Stavanger og kan inngå i beredskapen ved sykehuset. Derfor er det viktig for den akuttmedisinske beredskapen at vi har tilstrekkelig med ingeniører som inngår i vaktordning, sier Frydnes, og legger til at dette også gjelder for andre sykehus i landet.

Studentene som starter på bachelor i medisinsk teknologi får en tverrfaglig ingeniørutdanning med matematikk, fysikk, elektroteknikk og programmering kombinert med anatomi og fysiologi, medisinsk teknologiforvaltning og andre emner som er rettet direkte mot medisinsk teknisk utstyr.

Arbeidsmarkedet for medisinsktekniske ingeniører er ikke begrenset til sykehus og helsesektoren. Også fiskeindustri, oppdrettsanlegg og dyrehelse som veterinærtjenester har behov for medisinskteknisk personell. Etter endt bachelorgrad kan man også gå videre på masterstudier innen elektrofag, robotteknologi og signalbehandling.

Akkrediteringssøknaden vil bli endelig behandlet av Universitetsstyret ved Universitetet i Stavanger i oktober 2021.

Hans Tore Frydnes er styremedlem i Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Tekst: Marita Omdal
Foto: Elisabeth Tønnessen

Studere ved UiS?