Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykisk helsearbeid.

Publisert Sist oppdatert
Portrettfoto av Hedda Aurora Fjeldavlie Gudmundsen

Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg valgte å ta master i rus- og psykisk helsearbeid ved UiS fordi behovet for mer kunnskap innen dette feltet ble tydelig etter avsluttet utdanning i bachelor i vernepleie ved Høgskolen i Innlandet. Under praksisperioden på vernepleiestudiet opplevde jeg en stor trivsel og interesse for dette feltet, og spesielt gjennom mine sommerjobber hos Blå Kors. Det var klart for meg at jeg ønsket å utvide min kompetanse og forståelse innen rus- og psykisk helsearbeid.

Hvordan er det å være student ved UiS? 

Å være student på master i rus- og psykisk helsearbeid ved UiS er og har vært både spennende og givende. Jeg har fått nye venner som deler samme interesse, og studiet har gitt meg en bredere forståelse omkring rus og psykisk helse. Samarbeidet med mine medstudenter har vært inspirerende. Det å kunne dele erfaringer og lære av hverandre har vært en fantastisk del av studieopplevelse. Selv om det kan være krevende i perioder, spesielt under eksamensperioder, har en strukturert hverdag og jevn innsats vært viktig for meg. Det er ikke å legge skjul på at å møte de flotte medstudentene mine som alltid har et smil rundt munn, har også gjort studietiden lettere. En annen ting jeg vil trekke frem er muligheten til å velge et eget tema for masteroppgaven. Det har gitt meg en dypere forståelse og kunnskap.

Hva har du satt mest pris på med studietiden din? 

Det jeg setter mest pris på er det nettverket jeg har bygget gjennom studiet, og ikke minst de spennende temaene som har blitt tatt opp i forelesninger, og de svært dyktige forelesere. Foreleserne har vært en viktig del av min læringsprosess. Deres lidenskap for faget og engasjement i undervisningen har gjort temaene levende og mer forståelige. Spesielt deres evne til å inkludere brukerperspektiver har gitt meg innsikt som går utover det rent teoretiske.

Hva har du lyst til å jobbe med når du er ferdig?

Det er et godt- og vanskelig spørsmål, men det jeg vet er at jeg vil jobbe med mennesker som jeg kan støtte. Jeg har ikke helt bestemt meg, men min erfaring fra Blå Kors og min trivsel med rusbehandling gjør dette feltet attraktivt. Spesielt arbeid med ungdom og unge voksne virker interessant.

Hva kan du ta med deg inn i arbeidslivet fra det du lærer på masteren? 

Gjennom masterstudiet har jeg tilegnet meg teoretisk kunnskap, som jeg ser viktigheten av å ha med seg inn i arbeidslivet. Jeg har fått kunnskap om ulike tilnærminger, teorier og perspektiver. Det å kunne se mennesker med en mer helhetlig tilnærming, vektlegge deres ressurser og støtte deres individuelle reise mot bedring, er en vesentlig del av det jeg har lært. I tillegg har fokuset på menneskerettigheter, helseetikk og jus gitt meg et fundamentalt grunnlag for å arbeide innenfor rammer som er etisk forsvarlig og rettferdige. Min faglige og personlige vekst gjennom masterstudiet har ikke bare forberedt meg på det faglige aspektet av arbeidslivet, men også styrket min evne til refleksjon og kritisk tenkning. Jeg føler meg kanskje mer trygg på å møte arbeidslivet, og det det har å by på.

Har du noen råd til nye studenter?

Ikke nøl med å søke! Master i rus- og psykisk helsearbeid gir deg mulighet til å få en dypere forståelse av kompleksiteten og nødvendig kompetanse for å møte det stadig økende behovet innen dette viktige fagfeltet. Denne utdanningen anbefales på det sterkeste!

Om jeg skal gi noen råd jeg har hatt nytte av, er det å jobbe jevnt og trutt gjennom studiet, møte opp og delta aktivt i forelesningen og vær engasjert. Og ikke minst ha det gøy!!

Livet som student i Stavanger