Rus- og psykisk helsearbeid - master 2 år

Studiet gir kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk, og ferdigheter til å anvende denne i møte med brukere, pårørende og tjenesteytere.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år, heltid

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

25

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

15. april via Søknadsweb

Kvinne sitter og ser tankefull ut i vinduskarm

Om studiet

UiS har et godt læringsmiljø med dedikerte og dyktige forelesere, både fra universitetet og eksterne. Undervisningen har også integrert brukerperspektivet som gir en mer helhetlig forståelse og innsikt i hvordan man best kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykisk helsearbeid.

Hva kan du bli?

Vi møter ulike mennesker med et bredt spekter av utfordringer. Det beste med min jobb er å kunne jobbe brukerrettet, i tråd med menneskets behov, ressurser og ønsker.

Vilde Bye , miljøterapeut for psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Metodologi og forskningsdesign

   Første år, semester 1

   Metodologi og forskningsdesign (MHV110)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode (MHV111)

   Studiepoeng: 10

  • Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Første år, semester 1

   Menneskerettigheter, helseetikk og helserett (MRP140)

   Studiepoeng: 10

  • Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser

   Første år, semester 2

   Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser (MRP110)

   Studiepoeng: 10

  • Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk

   Første år, semester 2

   Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk (MRP120)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (MRPMAS)

   Studiepoeng: 40

 • Semester 3: Utveksling eller emner ved UiS

  • Utveksling

  • Emner ved UiS

   • Obligatorisk emne

    • Kunnskapssyn i praksis

     Andre år, semester 3

     Kunnskapssyn i praksis (MRP130)

     Studiepoeng: 10

    • Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer – refleksjon, relasjonskompetanse og veiledning

     Andre år, semester 3

     Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer – refleksjon, relasjonskompetanse og veiledning (MRP150)

     Studiepoeng: 10

   • Velg ett emne

    • Folkehelse blant barn, ungdom og deres familier

     Andre år, semester 3

     Folkehelse blant barn, ungdom og deres familier (MHV206)

     Studiepoeng: 10

    • Alkohol, psykisk helse og arbeidslivet

     Andre år, semester 3

     Alkohol, psykisk helse og arbeidslivet (MRP210)

     Studiepoeng: 10

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har inngående og forskningsbasert kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser, rus og rusproblematikk, hver for seg og i sammenheng
 • har avansert kunnskap om ulike tradisjoner og sentrale elementer i teori om recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser
 • kan kritisk vurdere verdimessige og rettslige hensyn i velferdsstatens møter med mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer
 • kan identifisere og analysere faglige problemstillinger i lys av teori innenfor helse- og samfunnsvitenskap, etikk og juss.

Ferdigheter

 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan analysere og kritisk drøfte sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle forhold som påvirker utvikling og videreføring av rusvaner og psykisk helse
 • kan vurdere ulike kunnskapsformer i fagfeltet på et vitenskapelig grunnlag og anvende disse i møte med brukere, pårørende og tjenesteytere
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid, hver for seg og i sammenheng.
 • kan beherske fagområdenes uttrykksformer og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og med allmennheten
 • kan formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid
 • kan innta et samfunnskritisk perspektiv når det gjelder utvikling og behandling av psykiske lidelser og rusproblematikk og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst. At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om! Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling.

På master-programmet i rus- og psykisk helsearbeid er det lagt til rette for utveksling i 3. semester. Ett av de viktigste målene for studiet er å bidra til ny kunnskap om forutsetninger for rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan samfunnet vi lever i møter disse fenomenene. Gjennom et utvekslingsopphold i utlandet vil du få et unikt innblikk i hvordan andre land tilnærmer seg disse tematikkene, som vil være nyttig kunnskap å ha med seg både i videre studier og i arbeidslivet.

Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten!

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson
Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  London Metropolitan University

  Reis til en av verdens mest spennende byer, ta et semester ved London Metropolitan University! Universitetet som stammer fra 1848 er plassert i hjertet av London og vil garantert gi deg smaken på livet i en internasjonal storby. Kunst og kultur, shopping og kulinariske opplevelser, London har alt!

  Malmö universitet

  Nabolandet vårt har mye å by på. Er du klar over at Sverige er på topp 20-listen over land med flest steder på UNESCOs verdensarvliste? Hva med et studieopphold i Malmö som er den 3. største by i Sverige? Du får oppleve både Sverige og Danmark - København er bare en kort togtur unna.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Australia

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  London Metropolitan University

  Reis til en av verdens mest spennende byer, ta et semester ved London Metropolitan University! Universitetet som stammer fra 1848 er plassert i hjertet av London og vil garantert gi deg smaken på livet i en internasjonal storby. Kunst og kultur, shopping og kulinariske opplevelser, London har alt!

 • Sverige

  Malmö universitet

  Nabolandet vårt har mye å by på. Er du klar over at Sverige er på topp 20-listen over land med flest steder på UNESCOs verdensarvliste? Hva med et studieopphold i Malmö som er den 3. største by i Sverige? Du får oppleve både Sverige og Danmark - København er bare en kort togtur unna.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi eller tilsvarende 3-årig profesjonsutdanning innenfor disse områdene.

10 % av studieplassene kan tildeles søkere med følgende opptaksgrunnlag:

 • Fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor helse- eller sosialfaglig med relevant klinisk praksis, eller
 • Integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor helse- eller sosialfaglig.

Utfyllende regler for opptak (pdf).

Spørsmål om søking og opptak?

Master i rus- og psykisk helsearbeid gir deg mulighet til å få en dypere forståelse av kompleksiteten og nødvendig kompetanse for å møte det stadig økende behovet innen dette viktige fagfeltet. Denne utdanningen anbefales på det sterkeste!

Hedda Aurora , masterstudent

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger

Kontakt oss

Førsteamanuensis i helsevitenskap
51834228
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse