Trener karate for å takle rus og psykiske problemer

Sykepleierstudenter ved UiS har blitt en del av et prosjekt for innbyggere i Sandnes Kommune som skal mestre problemene sine gjennom karatetrening på Lura Karateklubb.

Published Sist oppdatert

- Jeg synes dette er et utrolig bra opplegg både for studenter og for innbyggerne fra Sandnes som benytter seg av tilbudet, sier Helen Lutsi Auestad, som er sykepleierstudent ved Universitetet i Stavanger.

Målet med prosjektet er at sykepleierstudenter på andre studieår som har praksisperiode i psykisk helse på mestringsenheten i Sandnes Kommune skal knytte det de lærer ved å delta på karatetimene opp mot skjemaene for midt- og sluttvurdering. Konseptet kalles for iKP, som står for inkluderende, kvalitetsforbedrende praksisarbeid.

- Denne gangen sto vi for oppvarmingen. Denne praksisperioden varer i ni uker, så dette var andre av totalt ni økter her, fortsetter Auestad.

Fra venstre: Torny Kamfjord, Helen Lutsi Auestad, Gunnbjørg Bertelsen og Mia Helen Gjerde Eikeland er alle involvert i samarbeidet mellom Universitetet i Stavanger og Sandnes Kommune for personer som sliter med rus og psykiske problemer.

Fra planlegging til gjennomføring

Planleggingen av prosjektet startet for omtrent et år siden gjennom at ansatte ved UiS og Sandnes Kommune inngikk en avtale. Av de som er en del av prosjektet på UiS var Torny Kamfjord og Trond Erik Grønnestad til stede på denne ukens karatetime. Sistnevnte har svart belte i karate og sto for undervisningen etter sykepleierstudentenes oppvarming, mens Kamfjord fulgte nøye med fra sidelinjen.

- Tidligere har studentene våre fått oppgitt mål som de selv må finne passende aktiviteter til. Innenfor psykisk helse er det mange læringsaktiviteter som er vanskelige for dem å se, noe som ofte resulterer i at de bruker en del tid på å komme i gang. Derfor ønsker vi å få til dette umiddelbart ved å definere hva som er viktig på den enkelte praksisplass, sier Kamfjord.

- Et unikt tilbud

Pernille Husebø Druett har benyttet seg av tilbudet i 15 år. Hun trekker frem fire momenter som gjør at hun har vært en del av miljøet over så lang tid:

- Det første er at karate er god fysisk trening. I tillegg er det veldig sosialt. Videre er dette en arena der du kan være deg selv og komme deg ut av komfortsonen. Jeg vil også trekke frem at selv om du har vært vekke fra treningene en periode, så er det veldig lett å komme tilbake og fortsette der du slapp, sier Druett.

For å oppnå gradering, som vil si et belte av høyere rangering, stilles det de samme kravene for brukerne av tilbudet som for de andre medlemmene. Brukerne kan dermed også i tillegg til deres eget tilbud på torsdag ettermiddag også delta på kveldstreninger andre dager i uken.

Oppfølging og mestring

Gunnbjørg Bertelsen jobber som miljøarbeider på Avdeling Rask Psykisk Helsehjelp i Sandnes Kommune, med fysisk aktivitet som behandling. Hun har de fem siste årene bidratt på karatetreningene i form av å holde tak i innbyggerne i kommunen som deltar her. Hun er svært fornøyd med det nye samarbeidet med UiS, ettersom sykepleierstudentene også følger deltakerne til og fra bolig, oppfordrer til deltakelse og følger dem opp på karateklubben. Personer som sliter med psykiske plager og/eller rusplager opplever ofte stor grad av ensomhet og isolasjon.

- Mange av deltakerne har brukt dette som sin mestring ut av rus og ikke minst som sin mestring av hverdagen. De bruker det også som en del av den sosiale kommunikasjonen de har med andre, hvor de kan si at de trener karate og at de ikke bare sitter hjemme, sier Bertelsen.

Trond Erik Grønnestad (t.v.) og Gunnbjørg Bertelsen demonstrerer et karatespark for deltakerne.

Ulikt utgangspunkt

Trond Erik Grønnestad brukte karategjengen på Lura Karateklubb som utgangspunkt for masteroppgaven: "Hvordan påvirker karate og sosial ferdighetstrening selvfølelsen til personer med psykiske lidelser?", og ser klare forskjeller mellom denne kampsporten og andre:

- Vestlig kampsport som boksing, kickboksing og bryting fremmer aggressivitet, viser forskning. Orientalsk kampsport har derimot elementer av høflighet, respekt for andre og kontroll i seg. Derfor egner karate seg veldig godt for personer med psykiske utfordringer, sier Grønnestad.

Om prosjektet

Prosjektgruppen samarbeider om en ny organisering av praksis for sykepleierstudenter i psykisk helse på mestringsenheten i Sandnes Kommune. Fra UiS er Trond Erik Grønnestad, Torny Kamfjord, Åse Undersrud Bergesen og Hilde Knutsen med. Gunnbjørg Bertelsen og Tone Haugland er Sandnes Kommune sine representanter. Prosjektet er blitt godkjent av ledergruppen i Mestringsenheten, som er en kommunal enhet med ansvar for rus- og psykisk helsearbeid for voksne i Sandnes Kommune. Den praktiske oppstarten for prosjektet var i uke 43. Målet for prosjektet er å kunne doble antall studenter i praksis for hver praksisperiode. I samarbeidet ønsker de også å undersøke hvordan sykepleierstudentene kan gå inn i og overta enkelte oppgaver i enheten – i dette tilfellet karategruppen – slik at enheten opplever studentene som en reell ressurs. Dersom denne modellen lykkes, vil det være et insitament for andre kommuner til å øke antall praksisplasser.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen