Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du informasjon om det å skrive bachelor- og masteroppgave som det er viktig at du setter deg inn i.

Published Sist oppdatert

Bacheloroppgave

Her finner du regler, veiledning og nyttige dokumenter.

nærbilde av person som skriver i notatblokk

Skal du skrive bacheloroppgave? Her har vi samlet informasjon og dokumenter som du trenger for å skrive oppgave. Ta gjerne kontakt med studiekoordinator hvis du lurer på noe.

Les om reglene for bacheloroppgaver før du starter på oppgaven:

Skjemaer og dokumenter knyttet til oppgaveskriving:

Mal forside oppgave:

Masteroppgave

Her finner du regler, veiledning og nyttige dokumenter.

person ved laptop. Foto: Christin Hume

Skal du skrive masteroppgave? Her har vi samlet informasjon og dokumenter som du trenger for å skrive oppgave. Ta gjerne kontakt med studiekoordinator hvis du lurer på noe.

Les om reglene for masteroppgaver før du starter på oppgaven:

Skjemaer og dokumenter knyttet til oppgaveskriving:

Mal forside oppgave:

Fagansvarlig og veileder

Her finner du informasjon og nyttige dokumenter for deg som er veileder eller fagansvarlig for bachelor- og/eller masteroppgave.

Bokkafeen i Kjølv Egelands hus, UiS

Nyttige dokumenter:

Etiske retningslinjer

Både studenter og ansatte ved UiS skal etterleve de lover og regler som virker inn på lærings- og arbeidsmiljøet. I tillegg finnes det etiske forventninger som påvirker hverdagen ved UiS.

I retningslinjene for studenter fremkommer moralske og etiske krav som stilles til deg som student ved UiS. Disse retningslinjene skal belyse UiS sine grunnleggende verdier. De sier noe om hvilken standard universitetet vil ha, og hvilke handlinger som ikke aksepteres.

Personvern og sikker lagring i bachelor- og masteroppgaver ved UiS

Lurer du på hvordan data og oppgaven kan lagres på en sikker måte?

Tastatur og hengelås

Er du bachelorstudent, og vurderer å behandle personopplysninger i oppgaven? Eller er du masterstudent, og lurer på regler for å behandle personopplysninger i oppgaven? Visste du at det finnes gode alternativer, som å behandle informasjon anonymt? Her finner du UiS sine retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentprosjekt.

Ta kontakt med oss

Vi kan hjelpe deg med spørsmål om faglige godkjenninger, studieplaner og valgemner, endring i utdanningsplan, praksis, utveksling, forsinkelse i studieprogresjon, problemer under studiene, deltidsløp og annet. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe.