Digitalt bokbad om offentleg innovasjon

Forskarar ved Universitetet i Stavanger står bak tre bøker om innovasjon i offentleg sektor. Sjå dei presentera bøkene her.

Published Endret
Introduksjon frå Marte C.W. Solheim
Samskaping og innovasjon
Responsive innovation in digital health
Innovasjon møter kommune

Relaterte sider

INNOFF

Nasjonalt forskarnettverk for innovasjon i offentleg sektor