Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskapning og velferdsutvikling i en global økonomi.

Published Endret

Nye ideer og konsepter er nøkkelen til velstand, rikdom og velvære for nasjoner, regioner og enkeltpersoner. Når verden blir mer globalisert, må de avanserte økonomiene med høy lønn stole på sine anvendte oppfinnelser for å opprettholde sin fremtidige velstand. Dette har blitt nødvendig for eit rikt land som Norge og energihovedstaden, byregionen Stavanger.

Om senteret

Universitetet i Stavanger (UiS) og NORCE (tidligere IRIS) etablerte et felles senter for innovasjonsforskning i 2007.

Ambisjonen til senteret er å vera premissleverandør for praksis og politikk og å vera eit internasjonalt synleg og anerkjent forskingsmiljø.

Høg forskingskvalitet skal kombinerast med relevans. Gjennom formidling og tette relasjonar til næringsliv og offentleg sektor skal forskingsresultata skapa debatt i det offentlege rommet og ha implikasjonar for praksis og politikk.

Aktuelt

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Skal sette søkelys på brukarrolla ved digitaliseringa av helse

Korleis kan ein sikre at pasientar og brukarar blir høyrd? Det skal forskingsprosjektet «Releasing the power of users» f...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Forskere fra Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning er blant verdens mest siterte

Flere forskere fra Handelshøgskolen ved UiS er representert på to ulike rangeringer over verdens mest siterte forskere. ...

En av verdens fremste forskere innenfor sitt felt er nå knyttet til Handelshøgskolen ved UiS og Smart City Research Network

Professor Jennifer Clark ved Knowlton School of Architecture på Ohio State University er ansatt som professor II på Hand...

Senter for innovasjonsforsking, ein premissleverandør for praksis og politikk

Eit blikk på korleis Senter for innovasjonsforsking i Stavanger har utvikla seg i takt med raskt skiftande omgjevnader o...

Handelshøgskolen ved UiS og CIIP videre i konkurransen om å bli senter for fremragende forskning

CIIP – Centre for Innovation, Institutions and Policy skal se nærmere på hvordan teknologiske endringer og innovasjon en...

Internasjonal pris til Senter for innovasjonsforskning

Senter for innovasjonsforskning er tildelt prisen Regional Studies Institutional Ambassador Award 2020. Prisen gis til f...

Pågående og avsluttede forskningsprosjekter

POLISS

Politiske retningslinjer for "smart spesialisering"

Innovasjon i krisetider

innovasjon og omstilling under Covid-19

Ansvarlig innovasjon i fiskeindustrien

innenfor Norsk lakseoppdrett

RegReSir

Regional robusthet og bærekraftig næringsomstilling

Universitetenes rolle i økosystemet for regional innovasjon og entreprenørskap

Pasientmedvirkning

i utvikling av digitale helse- og sosialtjenester

QUALDIFF

Differensieringsstrategier basert på produktkvalitet.

AFINO

Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge

RUNIN

Universiteters rolle innenfor innovasjon og regional utvikling

Digitaliser eller dø!

Ansvarlig forskning og innovasjon i helse- og sosialtjenester

OTICS

Akvakulturteknologi

Regional økonomisk restrukturering

Drivere, aktører, institusjoner og politikk

Forskere tilknyttet senteret

Professor II i økonimisk geografi
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor emeritus
51832141
Handelshøgskolen ved UiS
Professor i informatikk/produksjonsledelse
51831560
EOJ-218
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Professor II i innovasjonsledelse
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis II i innovasjon og entreprenørskap
51832903
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor
51831629
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i statsvitenskap
51832529
EOJ 315
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor i industriell økonomi
51831640
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i innovasjonsstudier
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Prorektor for innovasjon og samfunn
51831562
Divisjon for innovasjon og samfunn
Professor i metodefag
51834499
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor i markedsanalyse
51833716
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Professor i entreprenørskapsstudier
51831590
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Avdelingsleder
51832782
Stavanger - Norway
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i økonomi
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Professor II i ressurs økonomi
51832286
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i produksjonsledelse
51831574
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis
51831841
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Stipendiater tilknyttet senteret

Ekstern u/utbetaling
51831179
Elise Ottesen-Jensens hus, 2nd floor. Kjell Arholms gate 37
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i ledelse
51831178
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831396
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat innenfor temaet smarte byer
51831232
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831395
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Stipendiat i ledelse
51831150
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Postdoktor i innovasjon og regionale studier
51833259
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Ekstern uten utbetaling
51832780
Handelshøgskolen ved UiS
Timelønnet vit.assistent
90740441
Handelshøgskolen ved UiS
Stipendiat i innovasjon og regionale studier
51831399
Handelshøgskolen ved UiS
Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
Styret
Per Koch, styreleder

Spesialrådgiver i NIFU og redaktør for Forskningspolitikk

Heidi Wiig

Professor, BI

Terje Handeland

Forretningsutvikler, Validè

Ola Kvaløy,

Dekan, Handelshøgskolen ved UiS

Ingrid Helgøy

Konserndirektør, NORCE

Kåre Hansen

Forskningsleder, NORCE

Bjarte Ravndal

Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiS

Åse Lea

Sekretariat for styret

Senterleder
Marte C. W. Solheim

Professor Telefon: (+47) 518 31 640 E-post: marte.solheim@uis.no

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

Gjedebo familiens donasjon til innovasjonsforskning ved UiS

I november 2007 donerte Gjedebo-familien 50 millioner norske kroner til etablering av Senter for innovasjonsforskning ved UiS. Senteret ledes i samarbeid mellom Handelshøgskolen ved UiS og NORCE.

Mayor Johan Sevland, Jon Gjedebo, Torunn Lange Gjedebo, Tore Gjedebo and Rector Aslaug Mikkelsen
Ordfører Johan Sevland, Jon Gjedebo, Torunn Lange Gjedebo, Tore Gjedebo og rektor Aslaug Mikkelsen

The donation is one of the largest gifts ever made in Norway. It have made it possible to develop a research environment which is unique both in Norway and internationally. The center conducts research at a high international level within innovation and contribute to value creation and welfare.

The research provides a better basis for education and development of entrepreneurial attitudes in companies, the public sector and among students. The proximity to students and the research environment increase the catchment area for potential entrepreneurs and promote technology development and incubator activity at Ullandhaug.

University builder
Behind this donation is Mr. Jon Gjedebo, his wife Mrs. Torunn Lange Gjedebo and their two sons, Tore and Finn.

We had for some time been thinking of giving a donation to the university and looking for the right purpose and opportunity. It all came together when we heard of the Center for Innovation Research. It fit like a glove. This was just what we had been waiting for so the choice was very simple, said Tore Gjedebo, managing director of Styrbjørn AS, the family investment company.

The father, Jon Gjedebo, is one of the most successful and innovative entrepreneurs in the Stavanger region. His company Hitec was for many years one of the region's most important businesses with its high technological and innovative products linked to remote controlled drilling operations. The company was later sold to National Oilwell.

Jon Gjedebo has distinguished himself through the establishment of industrial centers at Hinna Park in Stavanger and in Asia together with large investments in real estate in Norway and abroad. He has earlier donated four million to UiS and is therefore among the university builders who played a decisive role in the establishment of the university.

Torunn Lange Gjedebo has been an enthusiast in the development of Nasjonalforeningen in Stavanger and of the senior citizen center Skipper Worse which she managed for many years. She has contributed to a renewal of senior citizen policy in Stavanger

Of great importance
The then Rector Aslaug Mikkelsen appreciated the donation from the Gjedebo family. She underlined that the center would be of great importance for research and innovation in a number of areas. It would also contribute to developing a culture of inquisitiveness and innovation at Ullandhaug founded on our applied and basic research.

Jon Gjedebo response:

Rogaland is an innovative region and there is much innovation to do research on. Stavanger has a history as Fortuna's city with industrial development from canning to printing and petroleum and then to finance industries. Stavanger is a natural place for this center.

Energy and Welfare
Technologically based innovation is decisive for creating welfare in society. Research at UiS and IRIS is a rich source for such development.

The Center for Innovation Resarch have an interdisciplinary profile and focus on solutions of important challenges in society and industry. To study the conditions necessary for success is a central topic.

There is a need for new technology to reduce the emission of climate gases, and to develop alternative forms of energy. Hence there is a need for new products and services which can support the welfare society and at the same time handle the cost of our way of life, Global challenges have to be solved regionally and that the region always has been known for innovation, entrepreneurs, go getting spirit and politicians who are willing to follow up.

The center will try to formulate what is little understood and ask questions about how understanding can become possible and contribute to comprehension. Both faculty and students play an essential role because they possess competence to be used in innovation. It all about releasing creativity in each other. Solve problems in cooperation and break down barriers, she concludes.

Kontakt
Administrativ kontakt

Åse Lea Telefon (+47) 518 33 747 E-post: ase.lea@uis.no

Besøksadresse:

UiS Campus Ullandhaug Handelshøgskolen ved UiS Elise Ottesen-Jensens hus Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Postadresse:

Universitetet i Stavanger N-4036 Stavanger