Hopp til hovedinnhold

Interne serier fra UiS

UiS gir ut to interne skriftserier: Rapporter fra Universitetet i Stavanger og Notater fra Universitetet i Stavanger.

Publisert: Endret:

I de interne skriftseriene fra UiS har universitetets ansatte anledning til å publisere egne FoU-arbeider av faglig og vitenskapelig kvalitet. Skriftseriene er universitetets eiendom.

Bokcover

Universitetet i Stavanger gir ut disse skriftseriene:

 1. Rapporter fra Universitetet i Stavanger
 2. Notater fra Universitetet i Stavanger

Manus skal følges av bestillingsskjema i utfylt stand, som viser at de nedenforstående oppgaver er ivaretatt.

Forfatteren legger manus fram til faglig godkjenning. Faglig godkjenningsinstans er instituttleder ved det enkelte institutt, eller den som instituttlederen gir slik myndighet (for eksempel et redaksjonsutvalg).

Manus skal leveres til Universitetsbiblioteket i Stavanger i henhold til følgende spesifikasjoner:

 • Som vedlegg til e-post i pdf-format. Hvis du ønsker å bruke andre tekstformat må det avtales særskilt med biblioteket.
 • Konsekvent bruk av stiler (maler), slik at alle deler av dokumentet er formatert med stiler fra Word.
 • Angivelse av tittel og navn på forfatter.
 • Vedlagt skriftlig erklæring fra godkjenningsinstansen om at manus er godkjent for utgivelse.
 • Ved bruk av illustrasjoner og eventuelt annet materiale som ikke er produsert av forfatteren skal opphavsrettslige forhold være avklart og dokumentasjon på dette skal følge manus.
 • Tildeling av ISBN- og ISSN-nummer.
 • Føring av listene for ISBN/ISSN.
 • Publisering i UiS Brage og UiS Scholarly Publishing Services.
 • Utarbeiding av forside i henhold til universitets grafiske profil, øvrige omslagssider og tittelside.
 • Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Stavanger og arkivet.

Kontakt oss hvis du ønsker hjelp med interne serier:

51831155
Divisjon for forskningUniversitetsbiblioteket i StavangerAvdeling for forsknings- og studiestøtte
Seniorrådgiver