Forskning i bruk - hva betyr det, da?

En av de ledende på feltet i verden, Mark Rickinson, fikk møte ansatte i skole og barnehage og høre deres erfaringer om å sette forskningsresultater ut i livet. KSU-seminarene førte forskere og praktikere sammen i både Oslo og Stavanger denne uken.

Publisert Sist oppdatert

Mark Rickenson frå Australia vitjar UiS på seminar
Mark Rickinson, skoleforsker fra Monash University i Australia, fikk forbløffet med seg norske Kristian Blummenfelts oppsiktsvekkende OL-gull i triathlon i Tokyo i 2021 - og innså da for alvor at «something is happening in Norway.» Torsdag besøkte han UiS som del av et KSU-arrangement og -forskningsprosjekt og dagen før var han hos OsloMet i samme ærend. (Foto: Leif Tore Sædberg)

Mark Rickinson, leder for forskningsprosjektet QURE ved Monash University i Australia, besøkte denne uken KSU, etter initiativ fra oss. KSU tok etter at han takket ja kontakt med sine kontakter i UiO, OsloMet og Kunnskapsdepartementet, og resultatet var seminar både i Oslo og Stavanger. Seminarene var for skoleeiere, -ledere og forskere, og i tillegg hadde vi et møte med KD og byråkrater som jobber med forskning og utdanning.

Forskning i bruk

«Hva innebærer det å utvikle et felles forskningsbasert kunnskapsgrunnlag? Hvordan kan skoler og barnehager effektivt arbeide mot dette målet?»

Det var innfallsvinkelen til seminarene som Kunnskapssenter for utdanning (KSU), i samarbeid med flere andre aktører, arrangerte ved OsloMet på onsdag og Universitetet i Stavanger torsdag denne uken, i tillegg til et mini-seminar med Kunnskapsdepartementet tirsdag.

Et verktøy man kan bruke

Bakgrunnen var KSUs prosjekt «Forskning i bruk», der senteret har sett nærmere på flere problemstillinger innen dette feltet. I den sammenhengen kom senterleder og professor Elaine Munthe over Mark Rickinsons forskningsarbeid i QURE-prosjektet, og inviterte Rickinson til Europa og Norge for å snakke om og diskutere sin forskning med praksisfeltet.

Australsk-engelske Mark Rickinson jobber ved Monash University i Melbourne, Australia, der han har ledet et fem-årig prosjekt om «Quality Use of Research Evidence» (QURE) i skolen og regnes som en av de fremste på feltet. Forskningsbruk blir forstått som «meningsfull engasjement med forskning», og forskergruppen hans har utviklet et rammeverk som beskriver hva kommuner og skoler gjør for å fremme «meningsfull engasjement med forskning».

– Jeg ble ofte møtt med utfordringen «You need to turn this into a tool that we can use» når jeg presenterte forskningen min. Noe av svaret på dette var opprettelsen av QURE, fortalte Rickinson under seminaret i Stavanger.

Samarbeid mellom forskere og praktikere

Framlegg på KSU-seminar
MACOT -prosjektet ble presentert av to lærere fra en skole i Lillestrøm. (Foto: Idar Ree)

Arrangementet ved OsloMet onsdag var et samarbeid mellom Kunnskapssenter for utdanning, OsloMet, UiO og UiS.

På Oslo-seminaret ble to partnerskapsprosjekter presentert på seminaret:

To  partnerskapsprosjekter ble presentert på seminaret:

MACOT - Mathematics, Science and Computational Thinking - er et partnerskapsprosjekt hvor forskere og lærere har samarbeidet om å utvikle og prøve ut undervisnings- og vurderingspraksiser knyttet til algoritmisk tenkning og programmering i matematikk og naturfag.

Framlegg på KSU-seminar
Skoleeier og prosjektleder for Bærum, Thea Vikebø, og lærer og medforsker, Kristine Østbye fra Gjettum skole, hadde presentasjonen om MuLVu. (Foto: Idar Ree)

MuLVu - innovasjonsprosjektet Multimodale lærings- og vurderingsformer i den digitale skolen - har som mål å styrke læreres kompetanse til å vurdere elevenes multimodale tekster i en skole der alle bruker iPad. Gjennom prosjektets tre faser har forskere sammen med lærere undersøkt vurderingspraksiser i ungdomsskolen, arbeidet med kompetanseutvikling i profesjonsfellesskapene og laget en nasjonal ressurs for alle lærere i Norge.

I tillegg ble det arrangert et mini-seminar hos Kunnskapsdepartementet tirsdag. Her kalte Håkon Kavli, avdelingsdirektør i avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder, inn kollegaer i seksjon for seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag til et møte med Rickinson rundt temaet «Research in Use».

Mini-seminar i tillegg

Hege Kristin Knudsen og Synnøve Eikeland under seminar
Hege Kristin Knudsen (t.v.), barnehagelærer ved Solbakken barnehage og Synnøve Eikeland fra UiS fortalte om erfaringene med et partnerskap som blant annet omfattet forskning om inkludering gjennom måltider i barnehage (Foto: Leif Tore Sædberg)

På seminaret i Stavanger ble disse to prosjektene presentert:

Hege Kristin Knudsen, barnehagelærer ved Solbakken barnehage og Synnøve Eikeland, forsker ved UiS, fortalte om erfaringene med et partnerskap som blant annet omfattet forskning om inkludering gjennom måltider i barnehage.
Pål Tønnesen fra Lunde skole og Kari Vestbø fra UiS fortalte hvordan partnerskapet om å ta i bruk forskning i skolen hadde artet seg for dem.
I tillegg ble det arrangert et mini-seminar hos Kunnskapsdepartementet tirsdag. Her kalte Håkon Kavli, avdelingsdirektør i avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder, inn kollegaer i seksjon for seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag til et møte med Rickinson rundt temaet «Research in Use».

Kari Vestbø og Pål Tønnesen under seminar
Kari Vestbø fra UiS og Pål Tønnesen fra Lunde skole fortalte hvordan partnerskapet om å ta i bruk forskning i skolen hadde artet seg for dem. (Foto: Leif Tore Sædberg)