Å rekruttere og beholde lærere i barnehage og skole – et kunnskapsgrunnlag

Denne systematiske kunnskapsoppsoversikten har som mål å undersøke årsaker til manglende rekruttering til lærerutdanningene og utfordringen med å beholde utdannede lærere i yrket. Dessuten ser den nærmere på hvilke tiltak som kan vurderes i denne sammenhengen.

Publisert Sist oppdatert

Lærer står på arbeidsrom
En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra undersøker hva som skal til for å få flere til å søke lærerutdanningene og hva som gjør at de blir værende i læreryrker. (Foto: Getty Images)

Å rekruttere nok studenter til lærerutdanningene i Norge er dessverre en stadig aktuell problemstilling, senest nå i sommer og høst. I tillegg har det vist seg å være en utfordring å beholde utdannede lærere i læreryrket, både i skoler og barnehager. Ifølge SSB jobber hver tredje lærerutdannede utenfor skolen.

Dette var noe av bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet gav Høgskulen på Vestlandet (HVL) prosjektmidler til å undersøke og prøve ut tiltak for å styrke rekruttering til lærerutdanning og til en positiv omtale av læreryrket. Som følge av dette oppdraget kontaktet HVL Kunnskapssenter for utdanning ( ) ved Universitetet i Stavanger, med ønske om å gjøre en kunnskapsoppsummering på feltet.

Kunnskapsoppsummeringen ble så gjennomført i et samarbeid mellom og forskere ved Durham University. Målet var å framskaffe forskningsbasert kunnskap om strategier for å rekruttere og beholde lærere.

Den ble fullført i sommer, og presentert under Arendalsuka 17. august.

I anledning lanseringen ble det arrangert en debatt om temaet, der profilerte deltakere fra både politikken, skolesektoren og norsk offentlighet deltok.