Holdningene til skolefravær

Systematisk kunnskapsoversikt som kartlegger den eksisterende forskningen på fagpersoners holdninger til skolefravær.

Publisert Sist oppdatert

Elever diskuterer i klassen
Artikkelen er en oversikt over forskning om fagpersoners holdninger til problemstillinger om tilstedeværelse og fravær i grunnskolen, på norsk omtalt som skolevegring, skulk, skoleuttak og skoleekskludering. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Den vitenskapelige artikkelen «A Systematic Scoping Review on Research Focusing on Professionals’ Attitudes toward School Attendance Problems» ble nylig publisert.

Som navnet tilsier, er den en oversikt over forskning om fagpersoners holdninger til problemstillinger om tilstedeværelse og fravær i grunnskolen, på norsk omtalt som skolevegring, skulk, foreldreakseptert fravær og skoleekskludering. Fagpersoners forståelse av og holdninger til fraværsproblematikk er viktige, da disse kan påvirke hvordan elever blir møtt, forstått, og støttet i skolen og i hjelpesystemet.

Studien er gjennomført av stipendiat Selina Eckhoff Hamadi (Læringsmiljøsenteret), førsteamanuensis May Irene Furenes Klippen (Kunnskapssenter for utdanning) og førsteamanuensis Trude Havik (Læringsmiljøsenteret), alle fra Universitetet i Stavanger.

Artikkelen, som altså er en systematisk kunnskapsoversikt, skal være den første i sitt slag om dette temaet. 45 studier ble inkludert i oversikten, og resultatene viser at det har vært en kontinuerlig økning i studier som tar for seg fagfolks holdninger til dette temaet siden 2000. Det største antallet studier er publisert etter 2019 og i Europa.

De fleste studiene var deskriptive og tverrsnittsstudier og brukte en kvalitativ tilnærming. De vanligste informantene var skoleansatte fagpersoner (lærere, skoleadministratorer og andre ansatte på skolen).